^ Back to Top

October 2017

ประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

ประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ภายในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตร

Deadline: 
Mon, 2017-11-13 16:00

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที

บมจ. ทีโอที ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

Deadline: 
Thu, 2017-11-30 16:00

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Deadline: 
Fri, 2017-12-01 16:00

เพลงเพื่อพ่อ....รักพ่อต้องฟัง ต้องแชร์

 

สวัสดีค่ะ จากที่เคยฝากประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ของ สสดย. ตอนนี้ได้ผลประกวดเรียบร้อยแล้วนะคะ และได้นำเนื้อเพลงที่ชนะเลิศ 3 อันดับมาให้ศิลปินขับร้องใหม่ จะขอความกรุณาแอดมินช่วย แชร์เพลงลงในเพจหน่อยค่ะ

 

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ

Deadline: 
Fri, 2017-12-15 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ

Deadline: 
Sat, 2017-12-23 16:00

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2017-10-30 16:00

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” และประกวดทีมเชียร์

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินราง

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา"

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา" ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรา

Deadline: 
Fri, 2017-10-27 16:00

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS" หัวข้อ "สิ่งที่ช่วยในการแปรงฟันหรือช่วยตรวจสอบความสะอาดของฟันให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี" ชิงเงิน

Deadline: 
Thu, 2017-11-30 16:00

ประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง"

ประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-11-20 16:00

ประกวดวาดรูป "ตามหาปิกัสโซ่น้อย : Jordan Finding Picasso"

ประกวดวาดรูป "ตามหาปิกัสโซ่น้อย : Jordan Finding Picasso"

แปรงสีฟันจอร์แดน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดรูป "ตามหาปิกัสโซ่น้อย : Jordan Finding Picasso" เนื่องในโอกาสครบรอบ 180 ปี ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเรียนศิลปะกับครูโต ม.ล.จิราธร จิรประวัติ

Deadline: 
Thu, 2017-11-30 16:00

ABAC Junior Songwriters Camp

ABAC Junior Songwriters Camp

ABAC Junior Songwriters Camp ค่ายแห่งความสนุกที่รวบรวมสาระ ความรู้ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจจากศิลปินและนักแต่งเพลงมากมาย ที่จะมาร่วมขัดเกลาฝีมือการแต่งเพลงของน้องๆอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพี่ๆนักศึกษาจากคณะด

Seminar date: 
Sunday, 2017, October 8 (All day) to Friday, 2017, November 10 (All day)

ประกวดทำอาหาร "ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า"

ประกวดทำอาหาร "ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า"

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดทำอาหาร “ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า” ในงาน “อร่อยเด็ด 7 ตลาดนํ้า” ชิงเงินรางวัลมู พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

Deadline: 
Tue, 2017-10-17 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.