^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง"

ประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อถวายสักการะเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ 85 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปสั้นได้มากกว่า 1 ผลงาน

กติกา/เงื่อนไขการสมัคร
1. คลิปสั้นจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 60 วินาทีและไม่เกิน 120 วินาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
2. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์ MPG, MP4 , AVI หรือ MOV ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 Pixel
3.  เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของมูลนิธิโครงการหลวง ในแง่มุมต่างๆ และการเชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ที่จะใช้ประกอบ ในคลิปสั้นจะต้องเป็นภาพที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเวปไซด์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  http://www.nat.go.th
5. คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อน 
6. คลิปสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
7. ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดยินยอมให้มูลนิธิโครงการหลวง นำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงได้
8. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มูลนิธิโครงการหลวง
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2560
2. กดไลค์กับคลิปที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่ วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560เชียงใหม่
3. ประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560 เชียงใหม่
4. พิธีมอบรางวัลในวันแถลงข่าวงานโครงการหลวง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ร้านโครงการหลวงสาขาถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการหลวง 2560
ทางสื่อต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบคลิปสั้น ลงในแบบฟอร์ม
2. ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมอัพโหลดผลงานที่ส่งเข้าประกวดและส่งลิงค์ดาวน์โหลด มาที่ Email: pr@royalproject.org ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ก่อน 24.00 น.
3. ส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองในรูปแบบ CD/DVD พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร มาที่

แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวง
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ในเวลาราชการ (นับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ประเภทรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม นับจากผลการกดไลค์ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

  • แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวง
  • โทร. 053-810-765 ต่อ 104,108
  • มือถือ 08-1783-4216
  • E-mail: pr@royalprojectthailand.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนกประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว มูลนิธิโครงการหลวง

Deadline: 
12 Oct 2017 10:00 to 20 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.