^ Back to Top

ABAC Junior Songwriters Camp

ABAC Junior Songwriters Camp

ABAC Junior Songwriters Camp ค่ายแห่งความสนุกที่รวบรวมสาระ ความรู้ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจจากศิลปินและนักแต่งเพลงมากมาย ที่จะมาร่วมขัดเกลาฝีมือการแต่งเพลงของน้องๆอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพี่ๆนักศึกษาจากคณะดนตรีเอแบค ตลอด 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 • เพื่อพัฒนาน้องๆที่อยากเป็นศิลปินนักแต่งเพลงให้สามารถต่อยอดผลงานตัวเองได้ โดยในค่ายจะมีกิจกรรมครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ
  • การแต่งเพลง
  • การร้องเพลง การทำงานศิลป์
  • การถ่าย MV เบื้องต้น
  • การอัดและมิกซ์เพลง
  • ตลอดจนการโปรโมทผลงานผ่านสื่อออนไลน์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดโครงการ
 • การประกวดแต่งเพลงตามโจทย์ทีไ่ด้รับชิงเงินรางวัล 5,000 บาท
 • และมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาจากคณะดนตรีตลอดทั้งหลักสูตร

ทีมพี่ๆวิทยากร

 • คณาจารย์และพี่ๆคณะดนตรีเอแบค
 • พี่เอก Season Five
 • พี่โอ Jetset’er
 • พี่มาเรียม B5
 • พี่เก้ง Crescendo
 • พี่เอิ๊ต ภัทรวี
 • พี่แก้ม Muzik Move (Music Business)
 • พี่หมอบิวและพี่ดร.เบล แห่ง Vintage Studio
 • พี่โจ้ Rap Is Now (CEO/Founder)
 • พี่ดร.เอฟู (Demolab/Ex-Kamikaze)
 • พี่แป๋ว White Music (Creative Director/Promoter)
 • พี่อ๊อฟ (MV Director)

วิธีการส่งใบสมัคร

 • Download ใบสมัครได้ที่ goo.gl/pAQyN8
 • กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับมาพร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายตัวเองและลิงก์ YouTube
 • โดยผู้สมัครร้องเพลงที่ตัวเองแต่ง 2 เพลง
 • ส่งมาที่ abac.mus@gmail.com ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทาง www.facebook.com/ABACMUSIC เวลาสองทุ่มตรง

กำหนดระยะเวลา

 • วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 29 ตุลาคม 2560
 • วันประกาศผลการเข้ารอบ: 1 พฤศจิกายน 2560
 • วันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย: 8-10 พฤศจิกายน 2560
 • วันแข่งขันและประกาศผล: 10 พฤศจิกายน 2560

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้สมัครต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย (จบการศึกษา ม.4 – ม.6) เท่านั้น
2. คลิปที่ส่งต้องเป็นการร้องเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นโดยมีผู้สมัครเป็นคนร้อง อนุญาตให้มีผู้อื่นเล่นดนตรีประกอบหรือใช้ Backing Track ได้ ห้ามมีการแก้ไข ตกแต่งเสียงหรืออัดแยกแล้วนำมา synch กับภาพ (แนะนำว่าให้ได้ยินเสียงร้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินแก่ตัวผู้สมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพความเป็นนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
4. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 3 วันตลอดทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น และพักอาศัยอยู่ภายในโรงแรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เท่านั้น
5. ผลการพิจารณาทุนการศึกษา 4 ปีนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการเท่านั้น และทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
6. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุนจะสามารถเก็บไว้ได้ถึงปีที่ผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้วเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-723-2356 (จ-ศ: 9.00-17.00)
 • www.facebook.com/AbacMusic
 • www.musicbusiness.au.edu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดร. ปัณณวิช สนิทนราทร

ABAC Junior Songwriters Camp

Seminar categories: 
Seminar date: 
08 Oct 2017 (All day) to 10 Nov 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.