^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดิโอ

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ" เนื่องในงานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณ

หมดเขต: 
จ, 2023-04-10 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "ชุมชนดีมีให้อวด"

ประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "ชุมชนดีมีให้อวด"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ บริษัท ออนไลน์ สเตชัน จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2022-03-04 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

The Nose Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "Imperfect" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2018-12-05 16:00

ประกวดคลิป VDO ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย ภายใต้แนวคิด “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”

ประกวดคลิป VDO ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย ภายใต้แนวคิด “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย ภายใต้แนวคิด “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
จ, 2018-08-20 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่)

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่)

หอศิลป์พุทธะ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่)

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-31 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2018-06-14 16:00

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng”

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกั

หมดเขต: 
จ, 2018-01-15 16:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ

หมดเขต: 
ศ, 2017-12-15 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

หอศิลป์พุทธะ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวีดิโอ

Members Online

There are currently 0 users online.