^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

The Nose Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "Imperfect" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ร่วมส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดอายุ รวมกลุ่มได้ตั้งแต่ 3-5 คน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 • ทีมงานจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
 • ผลงานที่ถูกคัดเลือกทั้ง 10 ทีมจะได้จัดฉายในนิทรรศการ "Everyone can do art : Imperfect ณ Siam Paragon" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 รวมทั้งจัดฉายตามสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย ภายในงานนิทรรศการในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การสร้างแรงบันดาลใจ 30%
 • เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อ 30%
 • เทคนิคการนำเสนอ 30%
 • ผลคะแนนจากกลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนทั่วไป 10%

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการตัดสิน

 1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ Imperfect และผู้พิการทางสายตาสามารถรับชมหรือมีส่วนร่วมได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น หนังสั้น, คลิปวีดีโอ, สารคดี, Animation, Motion Infographic หรือรูปแบบอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยส่งผลงานในรูปแบบ MP4 1080x1920
 2. ผู้สมัครจะได้รับตัวอย่างกลิ่น Imperfect ที่ทางทีมงานจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าถึงประเด็นหัวข้อ Imperfect โดยสามารถรับตัวอย่างกลิ่น Imperfect ได้ที่ BBHouse Khlongtan หรือในกรณีที่ไม่สามารถมารับตัวอย่างกลิ่นได้ สามารถแจ้งที่อยู่มาที่ contact.thenosethailand@gmail.com เพื่อทางทีมงานจะส่งตัวอย่างกลิ่นทางไปรษณีย์ไปยังนิสิต นักศึกษา
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของโครงการโดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 8. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

ติดต่อสอบถาม

 • คุณโชษิตา 0988305236
 • Facebook : The Nose Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภัคจิรา พวงนาค

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2018 10:00 to 05 ธ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.