^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดิโอ

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ

หมดเขต: 
ศ, 2017-12-15 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

หอศิลป์พุทธะ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ชมรมสื่อบ้านนอก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2016-01-31 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

ประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ความยาว 60 วินาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกี

หมดเขต: 
พ, 2015-09-30 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Me and My Future Education”

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Me and My Future Education”

สำนักงาน กพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมร่วม “งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประทศ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.” ภายใต้หัวข้อ “Me and My Future Education” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2015-09-15 17:00

ประกวดคลิปวีดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโครงการ "ยุวอาสาพาเที่ยว"

ประกวดคลิปวีดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโครงการ "ยุวอาสาพาเที่ยว"

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้องๆ ยุวอาสาพาเที่ยว ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในโครงการ "ยุวอาสาพาเที่ย

หมดเขต: 
ส, 2013-11-23 13:46

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวีดิโอ

Members Online

There are currently 0 users online.