^ Back to Top

ประกวดโครงงาน

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ Tollway ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022" ในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" ชิงเงินสนับสนุน พร้อมเงินรางวัล และโล่ประกาศเกี

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-09 17:00

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022"

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน และครูวิทยาศาสตร์ ส่งผลงนเข้าร่วมประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022" ชิงทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-17 16:30

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-05-30 16:30

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

หมดเขต: 
พ, 2020-12-30 16:30

ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019"

ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019"

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวั

หมดเขต: 
อา, 2019-03-03 16:00

ประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST"

ประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST"

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2018-10-12 16:00

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน พ

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเง

หมดเขต: 
จ, 2017-10-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงงาน

Members Online

There are currently 0 users online.