^ Back to Top

ประกวด True Innovation Award : THE NEW ERA

True Innovation Award : THE NEW ERA

ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ :เดอะนิวอีร่า จัดขึ้นเพื่อร่วมจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเข้าใจถึงความสำคัญของ นวัตกรรม การประกวดจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือก ได้รับการฝึกฝนโดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล และอาจมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่า “คนไทยก็ทำได้” และนวัตกรรมเหล่านี้ควรได้รับการยกระดับให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป

ประเภทการประกวด
1. IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด)
การแข่งขันที่นำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบโครงงาน โดยนำเสนอความเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค แบบร่างผลงาน การตลาด และ การลงทุน โดยแนวคิดนี้ อาจยังไม่ได้สร้างต้นแบบจริง หรือ อยู่ในช่วงทดสอบ 
คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภท Idea Seed

 • ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช , ปวส., หรือระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ทีมละ 3 คน
 • มีผลงานนวัตกรรมในรูปแบบโครงงาน โดยอธิบายผลงานมาในกระดาษ ระบุ ชื่อผลงาน, หลักการและเหตุผล, ลักษณะและการทำงานของนวัตกรรมและผู้ร่วมทีม (ไม่จำเป็นต้องมีชิ้นงานนวัตกรรม หรือจะมีก็ได้) 

2. INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาสำเร็จแล้ว และนำมาแสดงต่อคณะกรรมการ
คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภท Inno Tree

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน
 • มีชิ้นงานนวัตกรรม 
 • เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนั้นด้วยตนเอง

กติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันทั้ง 2 ประเภท คือ Inno Tree และ Idea Seed ทีมงานจะคัดผู้เข้าประกวดจากใบสมัครทั้งหมด เหลือเข้ารอบประเภทละ 40 ทีม แล้วแบ่งออกเป็น 4 สาย โดยในแต่ละสาย จะต้องแข่งขันกันนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบต่อไปเพียง 2 ทีม เมื่อได้ตัวแทน 8 ทีมจากทั้งหมด 4 สาย แต่ละทีมจะต้องจับฉลากเพื่อแข่งกันเป็นคู่ จนได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย 4 ทีม 
 • ส่วนกติกาของ Idea Seed นั้น ในรอบแรกจะเหมือนกับ Inno Tree แต่เมื่อได้ 8 ทีมแล้ว จะต้องจับฉลากเพื่อให้ได้คู่แข่งขัน และแข่งกันตามโจทย์ที่ให้ เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย 4 ทีม 
 • รอบสุดท้าย The Final ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ทีมของแต่ละประเภท จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการและผู้ตัดสินจากทางบ้าน 100 คน

รางวัล และสิทธิประโยชน์
ประเภท Inno Tree
•  ผู้ชนะสุดยอดนวัตกรรม ได้เงินรางวัล 500,000 บาท และอาจได้รับโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู
•  ผู้เข้ารอบอีก 3 ทีม ได้เงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท
•  ผู้ชนะ Popular Vote ได้เงินรางวัล 100,000 บาท
ประเภท Idea Seed
•  ทีมผู้ชนะสุดยอดนวัตกรรม ได้เงินรางวัล 500,000 บาท และอาจได้รับโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู
•  ทีมผู้เข้ารอบอีก 3 ทีม ได้เงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท
•  ทีมผู้ชนะ Popular Vote ได้เงินรางวัล 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
•  True Innovation CENTER 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
•  โทร. 02-699-6368, 083-800-9698
•  e-mail: innovation_team@truecorp.co.th
•  facebook.com/trueinnovationthailand

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ อรรถกร อธิวงศ์ธนวัฒน์ / True corp

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 ก.ค. 2013 10:00 to 31 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.