^ Back to Top

ประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมหานครแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2552

กรุงเทพมหานคร เป็น เมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมหานครที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 11 ล้านคนในแต่ละปี นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดรองจากปารีสและลอนดอน กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย โดยมิได้มีสถานะเป็นจังหวัด ซึ่งคำว่า กรุงเทพมหานคร นั้น ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกเช่นกัน ในสมัยอาณาจักรอยุธยา กรุงเทพมหานครถูกเรียกว่า "บางกอก" เป็นสถานีการค้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยา ได้ชื่อว่า กรุงธนบุรี และในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำ ได้ชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์

เชิญชวนน้องๆ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร ความยาวไม่เกิน 30 พยางค์ คนละไม่เกิน 1 คำขวัญ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 850,000 บาท

สถานที่ส่งคำขวัญเข้าประกวด
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) กรุงเทพมหานคร
869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โดยรับคำเฉพาะคำขวัญที่ส่งผ่านไปรษณีย์ และถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ระยะเวลาในการจัดการประกวดโครงการคำขวัญกรุงเทพมหานคร

  1. เปิดรับคำขวัญ ดำเนินการระหว่าง วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2554
  2. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคำขวัญจากผู้เข้าประกวดใน 3 ระดับ ให้เหลือเพียง 5 คำขวัญ
  3. ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2554
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมโหวตหาคำขวัญที่ประทับใจหรือชื่นชอบผ่านสื่อต่างๆ
  5. ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2554

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
850,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 มี.ค. 2011 (All day) to 30 เม.ย. 2011 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ bkkmotto

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร
http://www.youtube.com/watch?v=HfQgzflDEtQ

เยี่ยมชม facebook ของโครงการ และแสดงความคิดเห็นได้ที่
http://www.facebook.com/bkkmotto

รูปภาพของ bkkmotto

Bangkok Motto Contest Project

Background
Bangkok is the capital city of Thailand. It is the centre of progressive in every side such as government, education, and transportation including precious and unique culture that makes Thai people very being proud. Moreover, Bangkok has been selected to be the world’s best city of traveling. For the purposes of Bangkok has to has the motto to represent unique and distinctive and to uses in a variety of opportunities. So, this Bangkok Motto Contest was hosted.
The Department of Education Bangkok Metropolitan Administration appreciates the important of seeking Bangkok motto, and hosts Bangkok Motto Contest Project with intention to the people has a part in this first time activity in 229 years for the capital of our Thai people.

Objectives
1. To make Bangkok has the motto to uses in a variety of opportunities.
2. To publicize Bangkok city
3. To offer student and general public an opportunity to contest Bangkok Motto in 229 years together.

Levels of contest
Divided into 3 levels namely,
1. Primary education level
2. Secondary education level
3. University education and general public level

Duration of hosting
March 9, – July 1, 2011
1. Mottoes received will be started in March 9 - April 30, 2010.
2. The judges will choose best five mottoes from all three levels in May 1 – 31, 2011.
3. Publicize five-selected mottoes and inviting people to vote the best motto, which is impressive and favorable in June 1 – 30, 2011.

Rules for Bangkok Motto Contest
Creating Bangkok motto, which has content to demonstrate unique and distinctive to be proud of the Bangkok, no longer than 30 syllables, ONLY one submitting per one person. Result of the judge is finality of verdict.

Awards
1. The Best Bangkok Motto awarded 500,000 baht
2. The Best of Primary education level awarded 50,000 baht.
3. The Best of Secondary education level awarded 50,000 baht.
4. The Best of University education and general public level awarded 50,000 baht.
5. Award for the voter is 100,000 baht.

How to entering a motto
A motto MUST be submitted in a form of postal card with clearly address, any submitted such letter will be disqualified and send it to

The Department of Education Bangkok Metropolitan Administration
869, Lad Hyar Road, Khlong San District, Bangkok, 10600

Postmarked date is considered important.

Members Online

There are currently 0 users online.