^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ"

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกวดภาพถ่ายที่บอกถึง อำเภอทองผาภูมิ ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพธรรมชาติ

งานวันเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 9 มีนาคม 2554

ประเภทของการประกวด
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

หัวข้อในการประกวด
สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ

ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล
 • ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปภาพเป็นไฟล์ชนิด . JPG หรือ .TIFF เท่านั้น ( ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น )
 • ส่งภาพอัดขยาย ขนาด 6×8 นิ้ว เพื่อนำมาจัดนิทรรศการภายในงานวันเปิดเทศบาลและไฟล์ภาพลงแผ่นซีดี
 • ผู้ส่งสามารถส่งภาพสี เข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษตกแต่งภาพและใช้กระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระเต็มที่ พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยทุกภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

 • การถ่ายทอดแนวความคิดและบ่งบอกถึง อ.ทองผาภูมิ เป็น ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภาพธรรมชาติ ฯลฯ
 • ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักการถ่ายรูป
 • โดยคณะกรรมการที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิแต่งตั้งพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง จะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ สถานที่ถ่ายภาพพร้อมเขียนคำบรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจลงในใบสมัคร
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ หรือเอกสารใดๆ
 • ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

รางวัลของการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท

ประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ภายในงานวันเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
(วันที่ 9 มีนาคม 2554 ) และทางwww.tpm.go.th

ส่งผลงาน ด้วยตนเอง หรือ ทางจดหมาย ได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี 71180

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
034-599101-0 หรือ 034-599757-0

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
7,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2011-03-09 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.