^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทกรประกวด
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา

การสมัคร
1. ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2. สามารถส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มไทยศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันที่ประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการหนังสือเล่มโปรดของฉัน”)
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีผู้รับรอง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ปกครอง

กำหนดระยะเวลา

  • สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2558
  • ประกาศผลภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ติดต่อสอบถาม

  • สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
    เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • โทร.0-2427-0028 ต่อ 4201, 4206 ในเวลาราชการ
  • โทรสาร 0-2427-0060
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
หมดเขต: 
27 เม.ย. 2015 10:00 to 20 พ.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.