^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

แลคตาซอย ร่วมกับ รายการเจาะใจ ขอเชิญนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มี อายุ 18 - 30 ปี  ที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ หรือมีใจรักการทำหนังสั้น เข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ "รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง" ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท และได้ร่วมกำกับหนังสั้นกับผู้กำกับมืออาชีพ 4 ท่าน เพื่อฉายสร้างแรงบันดาลใจในงาน THE MOMENT 4 by Lactasoy ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงภาพยนต์สกาล่า 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเป็นทีม หรือบุคคลเดียวก็ได้
2. นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือ ประชาชนทั่วไป อายุ 18 - 30 ปี 
3. ผลงาน  ประกอบด้วยใบสมัครตัวจริง + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) + ใบนําเสนอผลงาน + DVD ผลงาน
4. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ให้อาจารย์เซ็นรับรองเอกสารการสมัคร

กติกา / เงื่อนไข / ระเบียบ การส่งหนังสั้นเข้าประกวด 

 1. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาทีในหัวข้อ “รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง”และไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 2. การผลิตหนังสั้น  ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์   และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยต้นทุนการผลิตไม่เกิน 20,000 บาท
 3. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดผู้สมัครจะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์  โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ 
 4. ผลงานหนังสั้น จะต้องมีผลิตภัณฑ์แลคตาซอย ปรากฏในหนังสั้น
 5. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD โดยจะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไป
 6. ผลงานหนังสั้น ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น  เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 7. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการ ฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด   และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1– 30 กันยายน  2556 ที่ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดหนังสั้น "เจาะใจ The Moment  4  โดย แลคตาซอย" ตอนสิ่งที่คุณควรมี)

ผู้ประสานงานโครงการประกวดหนังสั้น 
คุณ นัฎฐา บุญมั่น เบอร์โทร 095-475-7963

สนใจดูรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/TheMomentByLactasoy

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. phanwana  (ส่วนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2013 10:00 to 30 ก.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.