^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เล่าเรื่องพ่อ"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เล่าเรื่องพ่อ"

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา  อายุไม่เกิน  24 ปี  ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที รณรงค์ให้คนไทย “รักและตระหนักถึงพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทย” ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่องพ่อ” เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งจิตสำนึกที่ดีงาม เป็นแบบอย่างกับคนไทย ได้ตระหนักถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเราชาวไทยที่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราชาวไทยทุกคน ซึ่งให้นำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  ต้องมีสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี 
2. สมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
3. ผู้สมัครสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม และ แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

รางวัล  
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ 
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ

วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครผ่านทาง http://www.facebook.com/NangSanHD
2. ส่งใบสมัครและโครงเรื่อง มาที่ nangsanhd@gmail.com หรือ รายการหนังสั้นHD  ชั้น 4  52/385 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัด ปทุมธานี  12000

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. แต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่องความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ Font Angsana New 16 ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่องพ่อ” เปิดรับโครงเรื่องถึง 30 กันยายน 2556 โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ ที่แสดงถึงความจงรักภัคดีที่มีต่อพ่อหลวงโดยสามารถใช้ Symbolic ในการนำเสนอได้ และเนื้อหาจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันดีงามของประเทศ 
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา 
 3. ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบแรก 20 ทีม ผ่านทาง http://www.facebook.com/NangSanHD ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556  โดยทีมที่เข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนในการถ่ายทำ ทีมละ 3,000 บาท โดยแต่ละทีมจะต้องทำการเซ็นสัญญากับทางสถานี 
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการอบรม ในวันที่  12 ตุลาคม 2556
 5. การผลิตภาพยนตร์สั้นนั้น จะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบอยู่อย่างน้อย  2 ฉาก
 6. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ และรูปแบบ
 7. ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
 8. ส่งผลงานภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2556 ในรูปแบบไฟล์ AVI, MPEG2, MP4 อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตรา 16 : 9 ขนาด 1280x720 pixel ขึ้นไป ลงแผ่น DVD (Data) ส่งมาที่รายการหนังสั้นHD  ชั้น 4  52/385 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัด ปทุมธานี  12000  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-977-8549 คุณกี้ (Ky)
 9. ประกาศรางชนะเลิศ 3 อันดับ ในวันที่  23 พฤศจิกายน  2556 
 10. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 12. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันทีหรือเรียกคืน
 13. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลการเข้าประกวด และรับรางวัล

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
• ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย
• สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

กำหนดการโครงการ
• เปิดรับโครงเรื่องถึง 30 กันยายน 2556 (ยึดวันประทับตราEMSไปรษณีย์เป็นหลัก)
• ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีมในวันที่ 9 ตุลาคม 2556
• เข้าร่วมอบรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 พร้อมรับเงินสนับสนุน
• ส่งผลงานในรูปแบบ DVD (Data) 16 พฤศจิกายน 2556
• ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
• ออกอากาศทางช่อง OK Life ASEAN ในเดือน ธันวาคม 2556 

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
• ดุลยพินิจจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน
1. เนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 40%
2. วิธีการนำเสนอที่สามารถเข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไป 20%
3. ความคิดสร้างสรรค์ 20%
4. เทคนิคการถ่ายทำ 20% 
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
• เจ้าหน้าที่ 080-977-8549 (Ky)
• เจ้าหน้าที่ 085-971-1826 (Kod)
• เจ้าหน้าที่ 086-178-9038 (Note)

ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่
http://www.mediafire.com/download/4zyvcosvxyukqz9/Application_Form.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Yindee Production

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ส, 2013-11-23 (All day)
หมดเขต: 
19 ส.ค. 2013 10:00 to 30 ก.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.