^ Back to Top

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 “สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวี”

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เป็นการประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคต ชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ ทั้งโครงการรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

โดยสำหรับ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ที่จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2556 ได้ขยายช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงและมีกลุ่มผู้ชมผลงานของนิสิตนักศึกษาได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมๆ กับยังคงคัดสรรและเฟ้นหากลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ผ่านการแข่งขัน 3 รอบคือ รอบที่หนึ่ง นักศึกษาทั่วประเทศส่งร่างบทและร่วมกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น แล้วกลับไปผลิตผลงานจริง และโชว์ผ่านยูทูป รอบที่สอง จากผลงานทั้งหมด กรรมการคัดเลือกเหลือ 32 ทีม ได้ออกอากาศ รอบที่สาม กรรมการคัดเลือกเหลือ 20 ทีมเพื่อเข้าค่ายแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผลิตผลงานใหม่อีก 1 เรื่อง ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เชื่อว่าการมอบโอกาสเหล่านี้จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ เพื่อพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นคนทีวีที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สารคดีเชิงข่าวที่ดีสู่สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดพื้นที่โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสารคดีเชิงข่าวแก่ นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างบุคคลากรด้านสารคดีเชิงข่าวที่มีศักยภาพและคุณภาพให้กับวงการสื่อสารมวลชนในอนาคต
3. เพื่อให้เกิดมิติความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างยั่งยืน
4. เพื่อสร้างการติดตามและความต่อเนื่องระหว่างผู้ชมทางบ้านและกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดและกำหนดการ รอบที่หนึ่ง
จัดกิจกรรมอบรม (4 ครั้งทั่วประเทศ) โดยแต่ละทีมกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์และหากมี (ร่าง)บทโทรทัศน์ให้ส่งทางอีเมล์ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโครงการฯ จะนำวิทยากรไปมอบความรู้และเทคนิคเบื้องต้น พร้อมชี้แนะการนำเสนอประเด็นจาก(ร่าง)บทโทรทัศน์ที่ส่งมา จากนั้นแต่ละทีมจึงกลับไปผลิตผลงานเป็นสารคดีเชิงข่าวความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยให้เวลาผลิต 3 สัปดาห์ เมื่อถึงกำหนดแต่ละทีมส่งผลงานโดยการอัพโหลดลงยูทูปของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน (พิจารณาจากผลงานที่มียอดกดไลค์สูงสุดในยูทูป) โดยประกาศผลในวันสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลา
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
อัพโหลดผลงานลงยูทูป 8-9 มีนาคม 2556

ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ณ ห้องวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
อัพโหลดผลงานลงยูทูป 15-16 มีนาคม 2556
ประกาศผล 16 ทีมที่เข้ารอบสองของรุ่น 1 และ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556
อัพโหลดผลงานลงยูทูป 19-20 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง
ณ ห้องประชุมบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จังหวัดกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
อัพโหลดผลงานลงยูทูป 26-27 กรกฎาคม 2556
ประกาศผล 16 ทีมที่เข้ารอบสองของรุ่น 3 และ 4 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

รางวัลการประกวด
ทั้งโครงการฯ รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่าหนึ่งล้านบาท
รางวัลสำหรับทีมที่ผลงานเข้ารอบออกอากาศ (รอบที่สอง)
ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

รางวัลขวัญใจมหาชน
ประเภทนิสิตนักศึกษา - พิจารณาจากผลงานของทีมที่มียอด View สูงสุดในยูทูปโครงการฯ
ประเภทประชาชนทั่วไป – พิจารณาจาก Top Comment ของผลงานทีมที่มียอด View สูงสุดในยูทูปโครงการฯ (กรณีความคิดเห็นนั้นได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ)

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภททีม)
เขียนบทยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
บันทึกภาพยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
ลำดับภาพยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
ประเด็นเรื่องยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8”
อันดับ 1 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี และเสื้อสามารถ “สิงห์คนจริง” จำนวน 1 รางวัล
ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 100,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)
อันดับ 2 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จำนวน 1 รางวัล
ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่และทุนการศึกษา 30,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)
อันดับ 3 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จำนวน 1 รางวัล
ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่และทุนการศึกษา 20,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

รางวัล “สิงห์เสริมสร้างประสบการณ์คนทีวี”
เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับทีมชนะเลิศ ด้วยการไปทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ ดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ
*** สำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศนั้น นิสิต นักศึกษา ต้องรับผิดชอบการจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยตนเอง

กติกาการประกวด
** 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 3 คนในทีม ต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1- 4 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา กรอกรายละเอียดการสมัครทาง www.thairealtv.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ
** 2. ในวันที่จัดกิจกรรมตามภูมิภาค ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไปอย่างน้อย 2 คนในทีม เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งผลงาน โดยต้องนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย ดังนี้
2.1 ใบสมัครฉบับจริงที่มีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของทั้ง 3 คนในทีม อย่างละ 2 ใบ
2.3 สำเนาบุคแบงค์ของตัวแทนทีม จำนวน 2 ใบ
2.4 (ร่าง) บทโทรทัศน์ (ถ้ามี)
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ ส่ง (ร่าง) บทโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวความยาวไม่เกิน 3 นาที ทางอีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com มาก่อนวันจัดกิจกรรมตามภูมิภาค ทั้งนี้ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือไม่มี (ร่าง) บทโทรทัศน์ ถือว่าไม่ผิดกติกา หากแต่ไม่สามารถจะได้รับคำแนะนำเชิงลึกใดๆ จากคณะกรรมการ
** 4. ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามภูมิภาค ทุกทีมจะต้องกลับไปผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวและส่งผลงานตามระยะเวลาของโครงการฯ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีข้อกำหนด ดัง
4.1 ไม่จำกัดประเด็นเรื่องที่ทำ แต่ต้องนำเสนอให้ตรงตามหลักการของสารคดีเชิงข่าว
4.2 ตั้งขนาดภาพ 4:3 ความยาวของสารคดีเชิงข่าว รวมคำขอบคุณไม่เกิน 3 นาที โดยแสดงการขอบคุณ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ที่ให้โอกาส” ด้วยความถูกต้องเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ส่งผลงานโดยใช้เพลง หรือเสียงประกอบ ที่มีลิขสิทธิ์ ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงาน หรือขึ้น Super/CG ระบุคำขอบคุณ โดยแสดงที่มาและเจ้าของเพลง หรือเสียงประกอบ ลงในตัวสารคดีเชิงข่าว
4.4 ในกรณีที่ส่งผลงานโดยใช้ภาพประกอบใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงานเท่านั้น
4.5 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
** 5. วิธีการอัพโหลดผลงานยูทูป โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันเข้าร่วมกิจกรรมตามภูมิภาค โดยจะไม่แจ้งซ้ำใดๆ ภายหลังวันจัดกิจกรรม
6. (ร่าง) บทโทรทัศน์ และผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ทางสื่อใดมาก่อน
7. หากทีมใดที่ไม่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบที่หนึ่งตามภูมิภาค สมาชิกในทีมสามารถแยกทีมไปร่วมกับสมาชิกใหม่ และสมัครเข้าร่วมในครั้งอื่นๆ ได้ โดยต้องสมัครและทำตามกติกาทุกอย่างเช่นเดิม
8. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 32 ทีม โครงการฯ จะประกาศรายชื่อทางรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” และ www.thairealtv.com พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการเข้ารอบ ทั้งนี้ทุกทีมจะต้องบันทึกและส่งผลงานให้กับโครงการฯ อีกครั้งเพื่อออกอากาศ ในรูปแบบ Mini DV โดยตั้ง Color Bars ความยาว 5 วินาที / จากนั้นเริ่ม Countdown 54321 / เริ่มผลงานสารคดีความยาวไม่เกิน 3 นาที
9. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสาม จำนวน 20 ทีม จะต้องเข้าค่ายการแข่งขัน เพื่อผลิตผลงานใหม่ 1 ชิ้น และร่วมทำกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกติกา
10. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ และทางโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 สามารถนำเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์
11. ทุกการตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ
นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (โดยในรอบที่หนึ่งซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค ทางโครงการฯ ไม่มีงบสนับสนุนค่าเดินทางให้ แต่หากภาควิชาใดต้องการหนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออ้างอิงกับสถาบันการศึกษา ทางโครงการฯ จะพิจารณาดำเนินการให้)

การสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานในแต่ละรอบ
รอบที่หนึ่ง
- กรอกรายละเอียดการสมัครทาง www.thairealtv.com ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ละรุ่น
- ส่ง (ร่าง) บทโทรทัศน์ทางอีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ละรุ่น
- การอัพโหลดผลงานลงยูทูป โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดลและรหัสผ่านให้ทราบในวันจัดกิจกรรมตามภูมิภาคในแต่ละรุ่น

รอบที่สอง
- ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 32 ทีม ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบ Mini DV พร้อมบทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์ ที่
โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รายการเรื่องจริงผ่านจอ
บริษัท สาระดี จำกัด 333/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
(วงเล็บมุมซอง ชื่อทีม... มหาวิทยาลัย... เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่...)

ช่องทางการสื่อสาร
รายการ เรื่องจริงผ่านจอ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เว็บไซต์ www.thairealtv.com
อีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com
เฟสบุ๊คและแฟนเพจ www.facebook.com/thairealtv.singha
ยูทูป โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 085-812-9393

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 มี.ค. 2013 10:00 to 27 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.