^ Back to Top

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards”

7 Innovation Awards เชิญชวน บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวนสมาชิก และนิติบุคคล เข้าร่วม ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” เพื่อส่งเสริมผลงานงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของ SMEs ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

“นวัตกรรม สร้างปัญญา เพิ่มคุณค่า ทำได้จริง”
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200,00 บาท เกียรติบัตร และ โล่เกียรติยศ ลงเรื่องราวในหนังสือเส้นทางสู่ความสำเร็จ

เกณฑ์การตัดสิน
การให้คะแนนจะพิจารณาจาก
1. กระบวนการบริหารจัดการ (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความพยายาม)
2. ระดับความใหม่ของผลงานที่ประสบความสำเร็จ
3. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

  • ความสำเร็จทางธุรกิจ
  • ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  • ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เงื่อนไขการประกวด
1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบหรือการทดลองหรือการวัดผล และคณะกรรมการซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
3. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน โดยทางทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) สามารถติดต่อไปตามข้อมูลการที่ผู้เข้าร่วมประกาศได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอนุญาตให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่โครงการของท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น
5. ทีมงานของ "ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์" (CPALL Innovation Center) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บางผลงานเข้าประกวด ในกรณีที่มีความเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการประกวดในครั้งนี้
6. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงาน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบของผลงานและเนื้อหา ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด
7. สิทธิของผลงานเป็นของผู้คิดค้น แต่ถ้าผลงานนั้นจะสำเร็จได้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมด้วย จะต้องมีการหารือร่วมกันเป็นกรณีๆ ไป
8. สื่อภาพและเสียงในการถ่ายทำเป็นสิทธิของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิยาม "นวัตกรรม" ที่ใช้ในการประกวดและตัดสินรางวัล

"นวัตกรรม" หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นำไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือรูปแบบของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป (การพัฒนาต่อยอด) การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ (ทำได้จริง) สามารถเพิ่มคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ

"นวัตกรรม สร้างปัญญา เพิ่มคุณค่า ทำได้จริง"

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2556
ประกาศผลรางวัล เดือน กุมภาพันธ์ 2557

รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” ความโดดเด่นด้านธุรกิจและสังคม ผ่านการทดลองในตลาดจริงและสามารถต่อยอดไปสู่ผลงานในระดับประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ โทร.02-677-9749

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2013 09:00 to 30 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.