^ Back to Top

ประกวดแบบ "ASA EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2024"

ประกวดแบบ "ASA EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2024"

ASA EXPO ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

ทุกการส่งผลงานต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเลือกสถานที่ที่เฉพาะตัวแบบใดก็ได้ เป็นบริบทในการออกแบบ โดยหัวข้อและขอบเขตการแข่งขันสามารถเป็นงานสถาปัตยกรรม ออกแบบผังเมือง ออกแบบภายใน หรือ งานออกแบบกลไกงานระบบ
 • หลังจากที่ระบุบริบทแล้ว ให้ระบุแนวความคิดของภาพ, การวิเคราะห์, รูปตัด, แผนผัง, ภาพแบบจำลองหรือทัศนียภาพในขนาดใดก็ได้ ที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการออกแบบสามารถตอบสนองต่อ "สัมผัส" ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

การนำเสนอผลงาน

 • บอร์ดกราฟิก A0 (1) แผ่น : รูปแบบแนวตั้ง 841 มม. x 1189 มม.
 • PDF ความละเอียดสูง @300 dpi (ขนาดไฟล์สูงสุดของบอร์ด PDF : 10MB)
 • คำแนะนำ : ขนาดตัวอักษรในกราฟิกไม่ควรน้อยกว่า 12 pt เพื่อความชัดเจนในการพิมพ์
 • ชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname_300.pdf
 • รายละเอียดโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (สูงสุด 300 คำ)
 • ชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname.doc
 • ไฟล์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุจะไม่ได้รับการพิจารณา

กำหนดการการแข่งขัน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มส่งผลงานการประกวดผ่านทางออนไลน์
 • 12 เมษายน 2567 หมดเขตการส่งผลงาน
 • 15-16 เมษายน 2567 คัดเลือกผลงานรอบแรก
 • 23-26 เมษายน 2567 คัดเลือกผลงานรอบที่สอง
 • 28 เมษายน 2567 ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
 • 5 พฤษภาคม 2567 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล

เงื่อนไขการลงทะเบียนและการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลงทะเบียนและส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ www.asacompetition.com.
 • เปิดรับสมัครจาก นักศึกษา,สถาปนิก,นักวางแผนผังเมือง,นักออกแบบ,ศิลปินและนักคิดวิเคราะห์
 • ส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือทีม
 • ไม่มีข้อกำจัดทางอายุ,เพศ หรือสัญชาติ
 • ไม่มีข้อจำกัดในจำนวนผลงานที่ส่ง
 • ผลงานจะต้องไม่ถูกเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องไม่ใช่ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นหรือเป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ผู้เข้าร่วมส่งผลงานต้องมีสิทธิ์ทางกฎหมายและลิขสิทธิ์ทุกรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน หากโครงการมีวัสดุหรือองค์ประกอบใด ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หากทราบว่ามีการละเมิดสิทธิ์รางวัลจะถูกยกเลิก
 • ลิขสิทธิ์ของโครงการนี้เป็นของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
 • วัสดุทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขันอาจถูกแสดงและ/หรือเผยแพร่ตามดุลยพินิจของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เกณฑ์การตัดสินหลักของคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ (40%)
  ความสามารถในการสร้างไอเดียที่น่าสนใจและสดใหม่
 • ความเกี่ยวข้องและความน่าสนใจในการตีความโจทย์ (30%)
  การนำเสนอไอเดียใหม่ของคำนิยามว่า “สัมผัส” รวมถึงการเล่าเรื่องให้มีมิติและความน่าสนใจ
 • การสื่อสารที่ชัดเจน (30%)
  ความชัดเจนในการนำเสนอแนวความคิด (เทคนิคการนำเสนอจะไม่ถูกพิจารณาในเกณฑ์การตัดสิน)

รางวัลการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : ประกาศนียบัตร
 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : ประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : (662) 319-6555 ต่อ 203 หรือ 205
 • Email: info.asacompetition@gmail.com
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.พ. 2024 08:30 to 12 เม.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.