^ Back to Top

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่" เนื่องในโอกาส นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

กติกาการประกวด

  • เรียงความภาษาไทยไม่น้อยกว่า 1,000 คำ และไม่เกิน 1,500 คำ (ไม่กำหนดรูปแบบตัวอักษรและขนาด)
  • เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมา หรืออัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
  • เรื่องราวสอดแทรกแง่คิด ทัศนคติที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ ความรัก มิตรภาพ ตามแนวทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย
  • สามารถส่งบทความในรูปแบบ PDF ได้ที่ littleprince.in.chiangmai@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผ่าน เพจ Facebook : Alliance Française de Chiang Maï สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่
  • นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9 -16 ธันวาคม 2566 ณ สมาคมฝรั่งเศส จ.เชียงใหม่

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร ละของที่ระลึก

  • รางวัลที่ 1 : 2,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 : 1,500 บาท
  • รางวัลที่ 1 : 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook : Alliance Française de Chiang Maï สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่

File attachments: 
หมดเขต: 
15 พ.ย. 2023 (All day) to 24 พ.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.