^ Back to Top

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

 • นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักศึกษาปริญญาตรี/ นักศึกษาปริญญาโท-เอก (บัณฑิตศึกษา)
 • ไม่จำกัดคณะ มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาชีพ
 • สมัครเดี่ยวหรือทีมก็ได้ สมาชิกรวมไม่เกิน 6 คน หากต้องการหาสมาชิกเพิ่มให้เข้าไลน์กลุ่มพูดคุยหาเพื่อนใหม่ (ลิ้งค์เข้าไลน์จะถูกส่งให้หลังจากสมัคร)

รุ่นการแข่งขัน

 • Ready to Grow (มี Idea)
 • Ready to Upscale and Go Commercial (มี Prototype)

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครแข่งขันจัดส่งโดยโพสต์คลิปไม่จำกัดรูปแบบวิธีนำเสนอที่มีความยาว 2-3 นาทีลงในโซเชียลมีเดียของตนเองตั้งเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก #SciTUHackathon #SciTU #Hackathon #TheFutureWeWant
 • ไอเดีย ผลงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันอื่นมาก่อน หรือหากเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วต้องมีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปจากผลิตภัณฑ์เดิม
 • เนื่องจากผลงานจะมีการนำเสนอ แนะนำให้มีการดำเนินการทางทรัพย์สินทางปัญญาให้เรียบร้อยก่อน
 • ท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทางผู้จัดงานฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ Sci TU Hackathon เท่านั้น และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 25 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก : 30 ตุลาคม 2566
 • อบรม และ Workshop
  • อบรมครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 (9:00-16:00 น.)
  • อบรมครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (9:00-16:00 น.)
  • อบรมครั้งที่ 3) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (9:00-16.00 น.)
 • Final Pitching วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 (9:00-12:00 น.)

หมายเหตุ

 • ต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 3 วันคือ (เสาร์ 4,11,18 พฤศจิกายน)
 • กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: pattaradate_k@sci.tu.ac.th
 • Facebook: Research and Graduate Affairs-SCI-TU
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2023 08:30 to 25 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.