^ Back to Top

แข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot"

แข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

จุดประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน

กติกาในทีมผู้เข้าแข่งขัน

 • รายชื่อในทีมต้องมีจํานวนไม่เกิน 5 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันและสมาชิกในทีมต้องมีน้ําใจนักกีฬา หากกรรมการเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะถูกตักเตือน 1 ครั้ง และหากทําอีกจะถูกพิจารณาปรับแพ้ทันที (อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการ)
 • ผู้เข้าแข่งขันไม่จํากัดวุฒิการศึกษา ไม่จํากัดเพศและไม่จํากัดอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

คุณสมบัติหุ่นยนต์

 • หุ่นยนต์ต้องมีขนาดไม่เกิน 350 x 350 x 350 มิลลิเมตรและสามารถยืดกลไกเพื่อการต่อสู้ โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดสามารถทําได้แต่ต้องไม่เกิน 500 x 500 x 500 มิลลิเมตร
 • หุ่นยนต์ต้องมีน้ําหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม (ไม่รวมรีโมทคอนโทรล)
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า ไม่เกิน 36 โวลต์
 • แหล่งจ่ายลม ไม่เกิน 6 บาร์ (ถ้ามี)
 • บังคับหุ่นยนต์แบบไร้สาย
 • ไม่จํากัดวัสดุในการสร้างหุ่นยนต์และจําเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธในการต่อสู้ที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรลอย่างน้อย 1 อย่าง (ไม่จํากัดจํานวนอาวุธ)
 • การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สามารถทําได้ทุกรูปแบบ

ข้อจํากัดของอาวุธในการต่อสู้ของหุ่นยนต์

 • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทําลายคู่ต่อสู้ได้ แต่ห้ามใช้อาวุธประเภทยิงกระสุนหรือยิงชิ้นส่วนใดๆ ออกจากตัวหุ่น (อาวุธที่ใช้ห้ามแยกออกจากตัวหุ่นยนต์อย่างสิ้นเชิง) รวมไปถึงห้ามใช้น้ำ ไฟ ก๊าซ หรือของเหลวทุกชนิดพ่นใส่คู่ต่อสู้ อาวุธต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ควบคุม ผู้เข้าชม หรือคณะกรรมการผู้ตัดสิน หากคณะกรรมการเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอาวุธนั้นอาจก่อให้เกิด
 • อันตรายได้จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • หุ่นยนต์ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอาวุธ โดยอาวุธที่ติดตั้งนั้นต้องสามารถขยับได้ด้วยการควบคุมโดยรีโมทคอลโทรลอย่างน้อย 1 อุปกรณ์ ไม่จํากัดอุปกรณ์
 • ต้องไม่มีการตัดสัญญาณในการบังคับหรือการควบคุมหุ่นยนต์ของคู่ต่อสู้ หรือการกระทําใดๆ ที่เป็นการรบกวนสัญญาณของคู่ต่อสู้ หากกรรมการตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าว จะถูกห้ามแข่งในรายการนี้ ตลอดการแข่งขัน

สนามแข่ง

 • ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4,800 x 4,800 มิลลิเมตร ความสูงจากพื้น 100 มิลลิเมตร และมีขอบสนามสูง 300 มิลลิเมตร จัดอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัย
 • พื้นที่สนามแบ่งเป็น 2 ฝั่ง มีจุดปล่อยหุ่นแต่ละฝั่งผู้เล่นขนาด กว้าง x ยาว เป็น 400 x 400 มิลลิเมตร
 • สนามแข่งขันจะมีอาวุธสนามเป็นค้อนหนัก 2.5 กิโลกรัม 2 ฝั่งตรงข้ามกับจุดปล่อยหุ่นยนต์ค้อนเป็นแบบกดเพื่อทุบไม่สามารถกดค้างได้ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถบังคับเองได้)

กําหนดการ

 • รับสมัครการแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 • แข่งขันวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลการแข่งขัน
ทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 38,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 18,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชฎาพร เสมือนใจ
 • โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 538
 • อีเมล chadaporn.eit@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 มิ.ย. 2023 08:30 to 01 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.