^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ร่วมภูมิภาค ร่วมราก ร่วมสมัย"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ร่วมภูมิภาค ร่วมราก ร่วมสมัย"

SEA Compass (South East Asia Photo Club) เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ร่วมภูมิภาค ร่วมราก ร่วมสมัย" เป็นภาพถ่ายที่สะท้อนถึงแนวคิดและความหลากหลายทั้ง วิถีชีวิต สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภาพถ่ายในประเทศไทย หรือในประเทศเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักเกณฑ์ในการประกวด

  1. ภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ร่วมภูมิภาค ร่วมราก ร่วมสมัย” ไม่เกิน คนละ 5 รูป
  2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ถ่ายจะต้องตั้งชื่อภาพและบรรยายถึงแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนแนวคิดตามกติกาการประกวดภาพถ่าย
  3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายที่ไม่จำกัดเทคนิค-ฟิล์มหรือดิจิตอล สามารถปรับสี แสง ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้ เพื่อให้มีคุณภาพดีขั้นแต่ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความจริง
  4. เป็นภาพที่ถ่ายเองห้ามนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดและจะต้องเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยส่งเข้าประกวดและถูกตีพิมพ์มาก่อน
  5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ในการเผยแพร่และจัดแสดงภาพถ่าย
  6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดรับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ภาพถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 8 x 12 ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ติดลงบนกระดาษ A4 พร้อมเขียนชื่อภาพและบรรยายแนวคิดเขียนชื่อนามสกุลและที่อยู่เพื่อติดต่อกลับทุกแผ่นและบันทึกไฟล์ภาพลงในแผ่นซีดี ความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ใช้นามสกุล JPG หรือ TIFF เท่านั้น ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย

คุณสมบัติผู้ของผู้ประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ ศาสนา

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้ที่ภาพได้ถูกคัดเลือกในการจัดแสดงจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน

ที่อยู่ในการส่งผลงาน
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เลขที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร 10200 ( วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพถ่าย )

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 080 9055524 และ 083 4476008

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : SEA Compass (South East Asia Photo Club)
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Pope Apidech Inwonderland
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2012-07-30 (All day)
หมดเขต: 
21 มิ.ย. 2012 10:31

Members Online

There are currently 0 users online.