^ Back to Top

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17 ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการแข่งขัน

  • ระดับประถมศึกษา
    การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ
  • ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    การแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กำหนดระยะเวลา
สมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 095-461-4261
  • www.facebook.com/scbchallenge
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.ค. 2022 08:30 to 31 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.