^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิณผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ มีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม เพื่อสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย
 • เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย ให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก
 • นำภาพถ่ายจากการประกวดฯ ไปจัดพิมพ์และเผยแพร่ความงามและถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น เสมือนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสัตวืป่าและผืนป่าในประเทศไทย

ระดับและประเภทการประกวด

 • ระดับบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท และหัวข้อพิเศษ
  • ประเภท "สัตว์มีค่า" แบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย
   • ภาพนก
   • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
   • ภาพสัตว์อื่นๆ
   • ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า
  • ประเภท "ป่ามีคุณ" แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย
   • ภาพทิวทัศน์ (Landscape)
   • ภาพถ่ายระยะใกล้ (Macro)
   • ภาพต้นไม้มีเรื่องเล่า
  • ประเภทหัวข้อพิเศษ "ความรักและความประทับใจผืนป่า...เขาใหญ่"
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • ประเภท "สัตว์มีค่า"
  • ประเภท "ป่ามีคุณ"

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านลิงก์ www.trueplookpanya.com/event/photocontest/login ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องลงทะเบียนผ่านระบบบนหน้าเว็บไซต์โดยกรอกชื่อ, นามสกุล พร้อมรายละเอียด และโหลดภาพเข้าประกวดที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3Mb และไม่เกิน 5Mb
 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ (สัตว์มีค่า 5 ภาพ, ป่ามีคุณ 5 ภาพ รวมทั้งหมด 10 ภาพ)

กำหนดการโครงการ
เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  • เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก
   แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 02-858-6378
  • เฟสบุคแฟนเพจ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
  • IG: cp_photocontest
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • เลขที่ 61 อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1642
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
650,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.ค. 2022 08:30 to 31 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.