^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

Go Hair ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนได้ใช้จินตนาการในประกวดวาดภาพระบายสี
 • เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี
 • มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา

หมายเหตุ สามารถส่งได้ทั้งในนามโรงเรียน และในนามบุคคล

กำหนดระยะเวลา

 • สมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565
 • ประกาศผล : 31 มกราคม 2565 ทาง แฟนเพจ Gohair : www.facebook.com/Gohairoriginal/
 • ส่งมอบรางวัล : ส่งมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลภายในช่วง มกราคม -กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 300 บาท
 • รางวัลชมเชย2 รางวัล ทุนการศึกษาทุนละ100 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดวาดภาพทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • แฟนเพจ : GohairOriginal
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-948-6868-70
 • เวลาทำการ :จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 –18.00 น.

ข่าวประชสัมพันธ์ : K. Patra Wiraphat

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,000 Baht
หมดเขต: 
17 ม.ค. 2022 09:00 to 25 ม.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.