^ Back to Top

ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest”

ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest”

แพลตฟอร์มนิยายเกม บุสสดี (BuzzDe) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสนำไปใช้จริงใน Platform นิยายเกมบุสสดี (BuzzDe)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. สมาชิกโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย
 2. ต้องเป็นโครงการเกมที่ได้รับการรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนจากสถานศึกษา ว่าได้ริเริ่มขึ้นมาภายในปีการศึกษา 2564
 3. การส่งพิจารณาก่อนวันที่ 20 ธ.ค. 2564 จะยังไม่จำเป็นต้องส่ง Build เกมที่ทดสอบเล่นได้ แต่การส่งพิจารณาหลังวันดังกล่าวจะต้องมี Build เกมที่ส่งเล่นได้ประกอบ ทั้งนี้ เมื่อถึงวันที่ 20 ก.พ. 2565 ทุกโครงการจะต้องส่ง Build เกมตามรายละเอียดในข้อ 4
 4. Build เกมที่ส่งประกวดจะต้องสามารถเล่นได้บนเครื่อง PC Windows หรือ Web-browser สำหรับเกมที่เล่นบน Platform โทรศัพท์มือถือ จะต้องสามารถเล่นบนซอฟท์แวร์จำลองบนเครื่อง PC Windows ได้ หากท่านผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว หากต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ ผู้เข้าประกวดต้องมีความพร้อมที่จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นมายังสถานที่ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณา
 5. หมายเหตุ ผลงานนี้ที่ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเองโดยไม่มีการคัดลอกไอเดียหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • ผลการคัดเลือกและประกาศผลผู้เข้ารอบจะมีขึ้น 2 รอบ
  • รอบเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 โครงการ
  • รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 โครงการ

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมได้รับ 25,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 5,000 บาท
 • ชนะเลิศอันดับ 2 ทีมได้รับ 15,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 5,000 บาท
 • ชนะเลิศอันดับ 3 ทีมได้รับ 10,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 5,000 บาท
 • รางวัลเนื้อเรื่องยอดเยี่ยม 10,000 บาท
 • รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 5 ทีม ทีมละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/BuzzDeOfficial

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันวา ไตรศรี / GAMEINDY

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 พ.ย. 2021 09:00 to 20 ก.พ. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.