^ Back to Top

เกมส์

รวมการประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ประเภท เกมส์

ประกวดออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้ "Space Board Game"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้ "Space Board Game"

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้ "Space Board Game" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชิงเงินรางวั

หมดเขต: 
จ, 2024-07-22 16:30

แข่งขัน "Tiny Little Esports Mobile Game Tournament 2024"

แข่งขัน "Tiny Little Esports Mobile Game Tournament 2024"

Tiny Little Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุ 10 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Tiny Little Esports Mobile Game Tournament 2024" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท และของรางวัลอื่นอีกมากมาย

หมดเขต: 
อ, 2024-06-25 (All day)

แข่งขัน "TNI Othello Competition 2024"

แข่งขัน "TNI Othello Competition 2024"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TNI Othello Competition 2024" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 16:30

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-28 (All day)

ประกวดบอร์ดเกม "Book on Board" เปลี่ยนหนังสือที่ชอบ เป็นบอร์ดเกมที่ใช่!

ประกวดบอร์ดเกม "Book on Board" เปลี่ยนหนังสือที่ชอบ เป็นบอร์ดเกมที่ใช่!

TK Park ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบอร์ดเกม "Book on Board" เปลี่ยนหนังสือที่ชอบ เป็นบอร์ดเกมที่ใช่! ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท พร้อมเบิกทางสู่การเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมมืออาชีพ

หมดเขต: 
อา, 2024-06-09 16:30

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2023-10-15 16:30

แข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "TNI Othello Competition 2023"

แข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "TNI Othello Competition 2023"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "TNI Othello Competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2023-08-16 16:30

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม หัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย : Thai Contemporary Arts"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม หัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย : Thai Contemporary Arts"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วม

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 (All day)

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ราง

หมดเขต: 
อา, 2023-04-02 16:30

แข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship"

แข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ ร้านบอร์ดเกม More Than a Game Cafe, ลานละเล่น และ Kids on Board ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship"

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - เกมส์

Members Online

There are currently 0 users online.