^ Back to Top

เกมส์

รวมการประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ประเภท เกมส์

ประกวด Digimedia Contest 2013

SIPA จัดประกวดแข่งขัน ดิจิทัลคอนเทนต์ Digimedia Contest 2013 โดยการส่งผลงานก็ส่งในส่วน Charecter Design, Story Board เรื่องราว concept เรื่องราว เพื่อให้คณะกรรมการ คัดเลือกผลงานที่จะไปรอบต่อไป คือ การทำ Trailer จากชิ้นงาน Concept ที่ได้ส่งมา ประมา

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-15 16:00

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012)

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012)

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012) เปิดโอกาสห้ แฟนเกม PlayStation® และนักพัฒนาที่สนใจ เสนอไอเดีย สำหรับการสร้างเกม และแอปพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation ในอนาคต ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2012-07-18 16:00

ประกวดออกแบบตัวละคร DK Thai Transformer

ทีมงาน IDCC ชวนผู้สนใจ ประกวดออกแบบตัวละคร DK Thai Transformer โดยสร้างสรรค์ ตัวละครแบบใหม่ที่ทำให้โลกได้เห็นถึง เอกลักษณ์ของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมมีโอกาสส่งตัวละครของคุณโลดแล่นไประดับอินเตอร์

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-17 16:00

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2012

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripes เข้าประกวดชิงโล่ห์พระราชทาน และเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Upgrade Your Love”

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-07 16:00

โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้าเว็บ และเกมส์

โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ชิงทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท มี 3 กิจกรรม ดังนี้

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-08-17 16:00

  Adobe Design Achievement Awards 2012

  Adobe Design Achievement Awards 2012

  อะโดบี ซิสเต็มส์ อิงค์ (Nasdaq: ADBE) เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดในโครงการ Adobe Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 12 ในสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ การถ่ายภาพ ภาพประกอบ แอนิเมชั่น การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และศิลปะบนคอมพิวเตอร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆทั่วโลก

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-01-27 00:00

  ประกวดออกแบบมินิเกม ในเกม “Great King City”

  Great King City เป็นเกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ด้วยการออกแบบมินิเกม แนวคิดของเกมดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการในพระราชดำริ ชิงทุนการศึกษา กว่า 130,000 บาท

  ระยะเวลาการดำเนินงาน

  นมตราหมี ยูเอชที ชวนคุณหนูวัยซน ร่วมทดสอบไหวพริบในโครงการ “BEAR BRAND UHT IQ Test”

  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์นมตราหมี ยูเอชที ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 3-6 ขวบ มาร่วมทดสอบไหวพริบพิชิตเงินทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ในโครงการ “BEAR BRAND UHT IQ Test - เกมวัดเชาวน์เจ้าตัวน้อย” พัฒนาทักษะวัยซน พร้อมสน

  Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

  โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

  อะโดบี ซิสเต็มส์ อิงค์ (Nasdaq: ADBE) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11 โดยครั้งนี้ขยายขอบเขตเข้าถึงถึง 15 ภาษาทั่วโลก และเพิ่มสาขาใหม่สำหรับคณะ และนักศึกษา โดยเปิดโอกาสใหกับ สาขาวิชากราฟิกดีไซน์, การถ่ายภาพ, ภาพประกอบ, แอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, คอมพิวเตอร์อาร์ต จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเท

  ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

  หมดเขต: 
  ส, 2010-07-31 (All day)

  หน้า

  Subscribe to RSS - เกมส์

  Members Online

  There are currently 0 users online.