^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K."

ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K."

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K." ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขในแบบของตัวเอง ช่วงอยู่บ้านกับสถานการณ์โควิด-19

ประเภทการประกวด

 • ประเภทคลิปวิดีโอ
  1. หัวข้อการประกวด
   ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน โดยเลือกอัดคลิปจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
   • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม           
   • เกม กีฬา และการละเล่น
   • ดนตรีและร้องเพลง                       
   • งานอดิเรก
   • เต้นรำ                                           
   • กิจกรรมอาสาสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร
   ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
  3. รางวัลการประกวด
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท   
   • รางวัล Popularity คลิปยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
    • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
    • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ  MINI DRONE ติดกล้องบังคับวิทยุ    
   • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ Action camera Full HD 1080P  
   • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล  รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
  4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
   • แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
   • เทคนิคการนำเสนอ (30 คะแนน)
   • ความคิดสร้างสรรค์  (40 คะแนน)
  5. การคัดเลือกผลงาน
   คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน
  6. กติกาและเงื่อนไข
   • ส่งผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาทีโดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus
   • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ(1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 คลิปวิดีโอ) โดยไม่จำกัดจำนวน
   • เป็นคลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
   • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
   • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
   • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
   • ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
 • ประเภทภาพถ่าย
  1. หัวข้อการประกวด
   ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน โดยเลือกถ่ายภาพจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
   • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม           
   • เกม กีฬา และการละเล่น
   • ดนตรีและร้องเพลง                         
   • งานอดิเรก
   • เต้นรำ                                         
   • กิจกรรมอาสาสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร
   ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
  3. รางวัลการประกวด
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท   
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท     
   • รางวัล Popularity ภาพถ่ายยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
    • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
    • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ  Smartwatch Band
   • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ รถบังคับวิทยุ Remote Control
   • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
  4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
   • การนำเสนอ (40 คะแนน)
   • ความคิดสร้างสรรค์ (60 คะแนน)
  5. การคัดเลือกผลงาน
   คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน
  6. กติกาและเงื่อนไข
   • ส่งภาพถ่ายขณะทำกิจกรรมนันทนาการ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus พร้อม caption บอกถึงประโยชน์ และคุณค่าของการทำกิจกรรมนันทนาการ และเชิญชวนให้ทำกิจกรรม นันทนาการร่วมกัน
   • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ (1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 ภาพ) โดยไม่จำกัดจำนวน
   • เป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
   • กรณีเป็นภาพถ่ายบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
   • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
   • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
   • ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท

การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน 5 ก.ย.64 - 31 ต.ค.64
  1. กดติดตามและถูกใจ แฟนเพจ Recreation Plus และแชร์คลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายผลงานบนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus
  2. ส่งหลักฐานประวัติผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางอินบ็อกข้อความ แฟนเพจ Recreation Plus ได้แก่  
   • ชื่อ-นามสกุล  
   • ที่อยู่ปัจจุบัน-เบอร์โทรติดต่อ
   • ลิงค์ url คลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย ที่แชร์ไว้บนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus
 • ประกาศผล 5 พ.ย.64*

หมายเหตุ คณะกรรมจะพิจารณาตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดเฉพาะท่านที่ดำเนินการ ตามข้อ 1.และข้อ 2. ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox : www.facebook.com/Recreation-Plus-100608255623951
 • HOT LINE : 091-7024884

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nattasaran Chaipratreep / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.ย. 2021 09:00 to 31 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.