^ Back to Top

ประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม”

ประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม”

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” ชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ระดับมัธยมต้น
 • ระดับมัธยมปลาย
 • ระดับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการประกวด

 1. ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ค้นหา สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรมที่น่าสนใจจากท้องถิ่น หรือชุมชน จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์
  • โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากชุมชนท้องถิ่นของตนเองก็ได้
  • เป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก ธุรกิจครอบครัวก็ได้
  • เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องจาก ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองก็ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าทอ งานช่างชุมชน อาหารไทยพื้นบ้าน และอื่นๆอีกมายมาย ฯลฯ
 2. ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Story telling) โดยต้องนำเสนอเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าวัฒนธรรม เป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีข้อกำหนดข้อมูลในการนำเสนอดังนี้
  • ประวัติความเป็นมา/มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ตำนาน)/เรื่องเล่า/การริเริ่มสร้างสรรค์/ความหมาย / คุณค่า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ
  • เชิญชวนให้ผู้รับชมคลิปวีดีโอ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน แนะนำสถานที่จัดจำหน่าย และราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการนำเสนอ
 3. ส่งคลิป Upload เป็นไฟล์  mp4 เท่านั้น

การเข้าร่วมการประกวด
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Line Official: @treasuremall (https://lin.ee/nqy7NKP)

ติดต่อสอบถาม
FB: Treasuremall (www.facebook.com/thaitreasuremall)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Treasure mall

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
30 ส.ค. 2021 09:00 to 30 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.