^ Back to Top

ประกวดวาดการ์ตูน "WECOMICS CONTEST 2021"

ประกวดวาดการ์ตูน "WECOMICS CONTEST 2021"

WeComics ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน "WECOMICS CONTEST 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาส Go inter เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ และลุ้นรางวัลพิเศษจาก Foodpanda

กฏกติกาและเงื่อนไขต่างๆ

 1. วาดการ์ตูนแนวไหนก็ได้
 2. ต้องส่งการ์ตูนอย่างน้อย 3 ตอน ในระยะเวลาที่กําหนด
 3. การ์ตูนจะต้องเป็น 4 สี เท่านั้น
 4. การ์ตูนจะต้องเป็นแบบเลื่อนลง ความกว้าง 800 พิกเซล และ ความยาวที่ขั้นต่ำ 50 ช่อง หรือ 50,000 พิกเซล ต่อ 1 ตอน
 5. ผู้เข้าประnวดสามารถส่งผลงานเรื่องก็ได้ ไม่จํากัด
 6. เจ้าของผลงานยินยอมให้ทีมงานของ WeComics TH มีสิทธิ์ในการนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการโปรโมท เผยแพร่ หรือแก้ไขดัดแปลงได้
 7. ไม่อนุญาตให้นําผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ในการประกวด
 8. ผลงานของนักเขียนต้องไม่ติดสัญญาnารวาดหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์มาจากแพลตฟอร์มอื่นหรือบริษัทอื่น
 9. เนื้อหาหรือวาดภาพใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่กําหนดไว้ทางทีมงานขอ สงวนสิทธิ์ในการลบผลงาน และตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่ทีมงานพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายใดกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ชนะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้าง ความเสื่อมเสีย หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และระงับบุคคลดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด(ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการ ร่วมกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการรับรางวัลแต่เพียงผู้เดียว
 12. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 ไปจนถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564
 14. ประกาศผลผู้ชนะรอบแรกวันที่ 26 ก.ค. 2564
 15. ผู้อ่านสามารถโหวตครีเอเตอร์ที่ตัวเอง ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ถึงวันที่ 8 ส.ค. 2564
 16. ประกาศผลผู้ชนะรางวัลและ วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 17:00 น บน Facebook: WeComics TH
 17. ผู้ชนะอันดับที่ 1-10 จะได้รับเงินรางวัลและของรางวัล ในกรณีที่ผู้ชนะตกลงเซ็นสัญญาจากการ์ตูนที่ได้รับรางวัล กับทาง WeComicsTH
 18. ผู้ชนะอันดับที่ 11- 20 และ ขวัญใจ foodpanda จะได้รับเงินรางวัลและได้รับการพิจารณาเป็นครีเอเตอร์กับ WeComicsTH
 19. สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกเซ็นสัญญา จะต้องมารับรางวัลและเซ็นสัญญากับทาง WeComicsTH ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2554
 20. ผู้ที่ส่งผลงานและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้นอกเหนือช่วงเวลากิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • we.support@wecomics.in.th
 • www.facebook.com/WeComicsTH
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 มิ.ย. 2021 09:00 to 19 ก.ค. 2021 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.