^ Back to Top

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา หัวข้อ "วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร?" เขียนมาอย่างน้อย 100 ข้อ (ไม่ซ้ำกัน) ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับการแข่งขัน

 • นักเรียนระดับประถมศึกษา: ป.1 – ป.6
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: ม.1 – ม.6
 • อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป: ทุกเพศทุกวัย

กติกาการตัดสิน

 • รอบคัดเลือก
  • เขียนคำตอบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน
  • แชร์การ์ดข่าวโครงการโดยตั้งโพสต์เป็น “สาธารณะ” ติดแฮชแท็ก #โครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา และแท็กเพื่อน 5 คน
  • ส่งคำตอบในเว็บไซต์ของโครงnาร ภายใน 30 มิ.ย. 64
  • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 ก.ค. 64 วันอาสาฬหบูชา
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • คะแนนจากคำตอบ (80%)
  • คะแนนจากการแชร์ข่าวโครงการ (5%)
  • คะแนน popular vote (15%)
  • ผู้ผ่านเข้ารอบโพสต์คำตอบลง Facebook ของตัวเอง ตั้งโwสต์เป็น “สาธารณะ”
   ติดแฮชแท็ก
   • #100ข้อคิดวันวิสาขบูชา
   • #100VisakhaBucha

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ต้องเขียนคำตอบครบ 100 ข้อขึ้นไป ไม่ซ้ำกัน จึงนำมาพิจารณาต่อ
 • คำตอบในแต่ละข้อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ตรงประเด็น
   • ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • แสดงให้เห็นแนวทางการนำพุทธประวัติและพระธรรมคำสอนไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
  • ข้อความหรือประโยคสมบูรณ์ สื่อความได้ชัดเจน
  • การเรียงลำดับคำหรือประโยคเข้าใจง่าย ไม่วกวนสับสน
 • นับคะแนนจากจำนวนข้อที่ได้คุณสมบัติ (ตามเกณฑ์ข้อ 2)
 • คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (จากข้อ 3) จำนวน 43 อันดับ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการโครงการ

 • 30 มิ.ย. 64 หมดเขตส่งคำตอบ
 • 24 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • 31 ก.ค. 64 สิ้นสุดการลงคะแนน popular vote
 • 8 ส.ค. 64 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลแต่ละระดับ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป รางวัลทุนการศึกษา เกียรติบัตร และรางวัลพิเศษ รวมกว่า 100,000 บาท

 • รางวัลที่ 1 ของทุกระดับ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 ของทุกระดับ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 ของทุกระดับ ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยของทุกระดับ ระดับละ 40 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ รับเกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้ส่งผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม
LINE Openchat :
ประกวด 100 ข้อคิด

ข่าวประชาสัพันธ์ : คุณชิตาพร โต๊ะทอง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
28 พ.ค. 2021 09:00 to 30 มิ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.