^ Back to Top

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ

หัวข้อการประกวด
"รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ"

รูปแบบสื่อรณรงค์
สื่อภาพเคลื่อนไหว ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์สั้น, Animation, Motion Graphic, Stop motion, วิดีโอวาดมือ เป็นต้น (ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/sGgxmqMEqboiucp57
 • หรือ สแกน QR-code กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว นิสิตนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

เงื่อนไขการผลิตงาน

 1. ผลิตสื่อรณรงค์ประเภทสื่อภาพเคลื่อนไหว รูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อ 'รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ'  โดยเนื้อหาเป็นการนำเสนอวิธีการว่าเราจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือ ปกป้อง 'เด็ก' ในสังคม ให้รอดพ้นจากการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้อย่างไรบ้าง
 2. ความยาวในการนำเสนอไม่เกิน 3 นาที  รวมไตเติ้ลและเครดิต
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
 4. การผลิตสื่อรณรงค์ ของทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 5. ผลงานสื่อรณรงค์จะต้องใส่ LOGO ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและแหล่งทุน Partage ตอนท้ายอย่างต่ำ 3 วินาที ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.thaichildrights.org หรือ https://drive.google.com/file/d/17Euw_RJnnDwBLx9EYdLxjC3KR7V3mygC/view?usp=sharing
 6. การส่งผลงาน  ไฟล์วิดีโอ AVI / MPEG4 / FLV หรือ  MP4 ขนาด 1920 x 1080 โดยไม่มีภาพหรือเพลงอื่นใดที่ติดลิขสิทธิ์
 7. อัปโหลดผลงานของคุณผ่านเว็บบริการอัปโหลดหรือฝากไฟล์ออนไลน์ แล้วส่งลิงค์มาที่ cpcr.cpcr@gmail.com
 8. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วัน
 9. ผลงาน จะต้องมีคำบรรยายเสียงหรือ subtitle ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 10. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครและรับผลงานตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ปิดรับผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผล และมอบรางวัล ในงานเดินเพลิน@พระอาทิตย์ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ สวนสันติชัยปราการ

การตัดสินผลงาน

 • ความสมบูรณ์ของเนื้อหา แก่นเรื่อง
 • ประโยชน์ต่อผู้ชม
 • ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานของทีมได้รับการคัดเลือกจะมีการนำผลงานมาเผยแพร่ในวันประกาศผล

รางวัลการประกวด
แบ่งเป็นทั้งหมด 6 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศ
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศ
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน : คุณดารารัตน์ เพียรกิจ (หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร)
  • โทร.089 033 0820 , 02 412 0738
  • Email: cpcr.cpcr@gmail.com , dararat08@gmail.com
 • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  เลขที่ 979 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 ต.ค. 2020 09:00 to 30 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.