^ Back to Top

โครงการ ท่วมได้...ออกแบบได้

โครงการ "ท่วมได้ ออกแบบได้" มีที่มาจาก วิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศและพี่น้องชาวไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการ เพื่อร่วมนำแนวคิดการออกแบบ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากน้ำท่วม

โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief)
ภายใต้การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คณะทำงานโครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน อาสาสมัคร และกลุ่มธุรกิจ SMEs ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา จากนั้นจึงนำมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาออกมาในรูปแบบของโจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมพัฒนาแบบ (Sketch design) ตลอดจนผลงานผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ก่อนที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ การประกวดแบบ และการพัฒนางานออกแบบและผลิตต้นแบบ

ผู้สนใจส่งผลงานสามารถดูรายละเอียดโจทย์ทางการออกแบบทั้ง 10 โจทย์ ดังต่อไปนี้

 1. ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ
 2. ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน
 3. การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน
 4. ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ
 5. เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน
 6. พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม
 7. ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ์
 8. เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ
 9. คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับน้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ
 10. อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักออกแบบชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย โดยสามารถสมัครได้ทั้งลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล
2. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย

 • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
 • การพัฒนาแบบ (Design development)
 • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
 • การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype)

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดโจทย์ทางการออกแบบ และ ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. สามารถนำส่งผลงานได้ 2 วิธี คือ

 • นำส่งผลงานโดยตรงที่:
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
  ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (ตรงข้าม SFX Cinema)
  622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
  ในเวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
 • นำส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่:
  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
  “โครงการท่วมได้...ออกแบบได้”
  อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 24
  622 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

* หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

1. การนำเสนอชิ้นงาน

 • กระดาษขนาด A 2 ไม่เกิน 4 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น

2. รายละเอียดที่ต้องแสดง

 • โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ที่เลือก
 • รายละเอียดงานออกแบบเป็นภาพ (Visual) ทั้ง 2 มิติ และ / หรือ 3 มิติ
 • วัสดุหรือซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (ถ้ามี)
 • ความเป็นไปได้ในการผลิต
 • การนำไปใช้จริง เช่น การติดตั้ง การบริหารจัดการ (ถ้ามี) การดูแลรักษา เป็นต้น

3. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ

แนวทางการตัดสิน

 1. คุณภาพการออกแบบ (Design Quality) เช่น การเลือกใช้วัสดุ และการยศาสตร์ (Ergonomics) ฯลฯ ที่ตอบรับกับโจทย์ทางการออกแบบ (Design brief) ที่กำหนด
 2. Feasibility: สามารถออกแบบในรายละเอียดที่สามารถนำไปผลิตได้จริงและเป็นไปตามต้นทุนที่กำหนด
 3. Viability / Practicality : การนำไปใช้งานจริง มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมรองรับ และง่ายต่อการใช้งาน
 4. สามารถผลิตเป็นสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ที่ทำงานได้จริง และเสร็จตามเวลาที่กำหนด (15 สิงหาคม 2555)
 5. Individual / Team / Company Profile : ผลงานที่ผ่านมาและประสบการณ์การทำงานของทีมงาน
 6. รูปแบบที่นำส่งประกวดจะต้องไม่เคยถูกส่งประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทของงานประกวด

สิทธิของแบบที่ชนะการประกวด
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นเจ้าของสิทธิ์ของแบบทั้งหมดที่ถูกพัฒนาเพื่อนำไปเผยแพร่ในลักษณะไม่หวังประโยชน์จากผู้นำไปใช้หรือผลิต (Open source) หากแต่ยังคงสิทธิ์ในการนำแบบไปใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจาก TCDC เท่านั้น

***TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อโครงการ
email: designforflood@tcdc.or.th
หรือติดต่อ คุณวริทธิ โทร 02 6647667 ต่อ 125
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.30 น.

เผยแพร่ : ContestWar

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 เม.ย. 2012 10:00 to 31 พ.ค. 2012 16:00

ความเห็น

รูปภาพของ admin

วันที่ 2 พ.ค. 2555 จะมี open house

เปิดให้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ ท่วมได้...ออกแบบได้
ณ TCDC ห้อง Auditorium ชั้น 6
เวลา 14:00 – 17:00 น.

ขอให้ผู้ที่ต้องการสอบถาม ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาทางอีเมล์ designforflood@tcdc.or.th

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod