^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

IGen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก" ในโจทย์ที่ว่า เราจะนำทักษะด้านภาษาที่เราถนัดหรือสนใจมาทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย เดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 5 คน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน

กติกาการแประกวด

 • ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิป ภายใต้หัวข้อ “ภาษาสร้างโลก” โดยสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศใดก็ได้ พร้อมทำคำบรรยายภาษาไทย (หากไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้ทำคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 4 นาที ต่อคนหรือทีม
 • รูปแบบคลิป .mp4

วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 • ลงทะเบียน
 • รอคอนเฟิร์มจากทีมงานและที่ปรึกษา
 • อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอ
 • อัพโหลดผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ
 • ส่งมาที่ i.generationnetwork@gmail.com พร้อมระบุชื่อทีมและชื่อเรื่องของผลงาน

การให้คะแนน Pupular Vote
ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2563 ทางทีมงานจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลงเพจ iGEN Project และคลิปที่มียอด Like & Share รวมกันสูงสุดจะได้รางวัลไป

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20%
 • เนื้อหา 20%
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20%
 • การใช้ภาษาและดนตรี 20%
 • คุณภาพในการผลิต 20%

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท
 • ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถส่งเป็นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวีดีโอนั้นๆ ด้วยตัวเองหรือพร้อมกับทีมงาน ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่ง
 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ iGEN ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • วันเปิดรับผลงาน/วัดปิดรับผลงาน 14 มีนาคม 2563 – 23 เมษายน 2563
 • ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2563 ทางเพจ iGEN Project
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง ลิ้งค์ google form :https://forms.gle/nxQjYh4UawsTgBT58
 • สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา 1 ชุด
 • อัพโหลดผลงาน
 • ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ i.generationnetwork@gmail.com
 • โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลล์
 • หัวข้ออีเมล์โปรดระบุดังนี้ : หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลpopular Vote 1,500
 • ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ของที่ระลึกจากทีมงาน

ติดต่อสอบถาม

 • พี่อุ๋ม โทร 0816771367
 • พี่เพชร โทร 0841428661
 • www.facebook.com/IGENteam

ข่าวประชาสัมพันธ์ : iGEN

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 มี.ค. 2020 09:00 to 23 เม.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.