^ Back to Top

ประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

ประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "เกษตร กำแพงแสน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน"
 2. การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช. หัวข้อ “สวนชื้น-น้ำใส ใบงาม”
 3. การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช. หัวข้อ “วัฒนธรรมการเกษตร”

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดแข่งขัน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • Tel. 034-351406 ต่อ 117 และ 061-5539939
  • Fax : 034-351406 ต่อ 117
  • E-mail : agr_eduserv@ku.ac.th หรือ supak.t@ku.th
 2. การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช.
  • ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • Tel. 034-351889 Fax.034-351889
  • Email supranee.s@ku.th
 3. การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช.
  • คุณสารภี ตั้งเจริญ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • Tel. 034-351887, 098-1544623, 095-2691635
  • Fax : 034-352812
  • E-mail : agrsrp@ku.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภัค ถาวรนิติกุล

หมดเขต: 
06 พ.ย. 2019 09:00 to 28 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.