^ Back to Top

ประกวดไอเดีย ออกแบบถุงก๊อปแก๊ป ภายใต้แนวคิด 3R ลด ใช้ซ้ำ ทำใหม่

cpall ชวนผู้สนใจทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เข้าร่วมประกวดไอเดีย ออกแบบถุงก๊อปแก๊ป ที่สามารถใช้ใช้จริงได้ ในแบบรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด 3R ลด ใช้ซ้ำ ทำใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

รอบแรก
ส่งไอเดีย “คิดถุ๊ง คิดถุง” โดยตอบคำถาม 3 ข้อ คือ

 • มีไอเดียการใช้ถุงพลาสติกอย่างรับผิดชอบเพื่อช่วยลดโลกร้อนในหัวข้อที่เลือก (ลด , ใช้ซ้ำ , ทำใหม่) อย่างไร ?
 • คิดว่าไอเดียถุงพลาสติกของท่านใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ?
 • คิดว่าจะนำเสนอไอเดียดังกล่าวในรูปแบบ Clip Video สั้นให้ชัดเจนน่าสนใจได้อย่างไร ?

*** หมดเขตส่งไอเดียภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

 • สมัครเป็นสมาชิกเว็บ cpall เพื่อส่งผลงาน ไม่เกิน 3 ผลงาน (ต่อ หนึ่ง user id.) โดยผู้สมัครเลือกได้ว่า ต้องการส่งผลงาน ในเรื่องไหน - “ลด” “ใช้ซ้ำ” “ทำใหม่”
 • ผู้สมัคร สามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ แต่ไม่เกินทีมละ 3 คน (ต่อ หนึ่ง user id.)

คณะกรรมการตัดสิน รอบแรก โดยใช้เกณฑ์

 • ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
 • เนื้อหาสาระ ชัดเจน เข้าใจง่าย
 • นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้ที่ผ่านการตัดสินรอบแรกจะได้เข้าร่วม workshop 1 คืน 2 วัน เสริมความรู้สิ่งแวดล้อม และทักษะการนำเสนอ เพื่อนำไอเดียตัวเองไปพัฒนาเป็น คลิปวิดิโอสั้นไม่เกิน 7 นาที ขอบอกว่า... ในวันนี้สนุกมากมาย!

รอบสอง

 • ผู้สมัครอัพโหลดคลิปวิดิโอ “คิดถุ๊ง คิดถุง” ของตัวเอง ขึ้นเว็ป kidtoong.com ภายในเวลาที่ผู้จัดกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล ที่ 1 - 3 โดยเกณฑ์
  1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
  2. เนื้อหาสาระ ชัดเจน เข้าใจง่าย
  3. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. การนำเสนอคลิปวิดิโอ น่าสนใจ และเหมาะสม
 • ผู้สมัครที่ส่งคลิปวิดิโอมากกว่า 1 ผลงาน คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งประกวด เป็นผลงานที่ผู้สมัครทำขึ้นมาด้วยตนเองไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆมาก่อน
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ที่ผู้ใดจะฟ้องร้อง มิได้
 • คลิปวิดิโอที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหากต้องการนำไปใช้เผยแพร่ใดๆ
 • ผู้จัดเปิดโอกาสให้คนทั่วไป สามารถเข้ามาโวตผลงานของท่าน ได้ ในเว็ป เพื่อค้นหาผลงานที่ได้รับ Popular Vote 1 รางวัล กรณีคะแนนโหวตเท่ากัน จะตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อน
 • สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมโวตในเว็ป จะได้รับรางวัลนักโวต รวม 11 รางวัล โดยสุ่มจากผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด
 • จะแจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ จัดงานวันประกาศผลประกวดคลิป “คิดถุ๊ง คิดถุง” อีกครั้งหนึ่ง
 • ทุกคลิปวิดิโอที่ส่งประกวด และ ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้และเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ใช้ถุงพลาสติดอย่างรับผิดชอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cpall.co.th/kidtoong
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 เม.ย. 2012 10:00 to 15 พ.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.