^ Back to Top

ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมยังได้พัฒนาทักษะด้านการถ่ายทำ MV กับ อาจารย์ชื่อดัง ผู้กำกับหนัง และนักโฆษณามืออาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอผลงานมิวสิควีดีโอ ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”
 2. เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้โอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ OldRock ได้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทมิวสิควีดีโอไว้เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเข้าประกวด
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รอบการประกวด แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

 • รอบที่ 1 การประกวดรอบคัดเลือก
  • ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการจัดทำ Storyboard ซึ่งประกอบด้วยภาพและข้อความ ตามกรอบเนื้อหา เพื่อกำหนดแนวทางของมิวสิควิดีโอเพลง ในธีม “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมในรอบแรก จะได้โอกาสเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Music Video ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0″ โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ รวมมูลค่าการอบรมกว่า 50,000 บาท ก่อนดำเนินการถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน
  • ปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
  • ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย จะจัดทำผลงานมิวสิควิดิโอเพลงประชาสัมพันธ์แบรนด์ OldRock โดยต้องมีเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีส่วนประกอบของมิวสิควิดิโอตามกรอบเนื้อหา และใช้เพลงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น
  • ปิดการส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

 • 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน STORY BOARD
 • 4 กันยายน 2562 ประกาศผลรอบคัดเลือก จำนวน 15 ทีม ผ่านหน้าเว็บไซต์การประกวด และเพจ Oldrock
 • 13 กันยายน – 15 กันยายน 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0” โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ พร้อมทำ Workshop
 • 15 ตุลาคม 2562 ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ  (music video)
 • 20 ตุลาคม 2562 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 10,000
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการประกวด MV โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง
 • Facebook : www.oldrockacne.com/oldrockthailand
 • โทรศัพท์ 097-180-4719
 • อีเมล์ : อีเมล์ : oldrock.contestwar@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.ค. 2019 09:00 to 31 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.