^ Back to Top

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด” สื่อรัก สานใจ ผู้สูงวัยในครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัว รู้ซึ้งถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างความภูมิใจให้ผู้สูงอายุได้รู้คุณค่าในตัวเอง เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ไม่ให้ถูกทอดทิ้ง หลงลืม และ อยู่ร่วมกับลูกหลานได้อย่างอบอุ่น ผ่านภาพนิ่ง และ Viral Clip ที่ถ่ายทอดอารมณ์ ได้น่าประทับใจ

กติกาการประกวด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพนิ่ง หรือ Viral Clip (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) ความประทับใจ ในหัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”
 • ไม่จำกัดประเภทของกล้อง สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สีน้ำหนักภาพ ฯลฯ ไม่จำกัด ไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอ - ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล ค่าความละเอียดของภาพ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1 MB ไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ส่วน Viral Clip จะต้องเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mov เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง กรอกรายละเอียด ตั้งชื่อภาพ และบรรยายแรงบันดาลใจในการจัดทำผลงานภาพนิ่ง และ Viral Clip ความประทับใจ ในหัวข้อ “ก้ม กราบ กอด” รวมถึงอธิบายความประทับใจของภาพ ที่สื่อถึง “การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16
 • ส่งผลงานภาพนิ่งและ Viral Clip ทาง E-Mail : komkrabkod@gmail.com โดยตั้งชื่อภาพหรือชื่อเรื่อง (Subject) ที่ส่งอีเมลตามแบบที่กำหนด โดยไฟล์นั้นต้องอัพโหลดไฟล์บนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive, WeTransfer, Dropbox ฯลฯ พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ
 • กำหนดส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2562
 • ภาพนิ่งและViral Clip ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดทำขึ้นมาใหม่เป็นของตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกดัดแปลง ผลงานของผู้อื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดแข่งขัน ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท และจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น. และ รับรางวัลในงาน “ THAILAND SOCIAL EXPO 2019” เมืองทองธานี

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น หากผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัล รวมทั้งทีมงานจัดกิจกรรมอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม จะตกเป็นกรรมสิทธิ์กรมกิจการผู้สูงอายุ เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ร่วมกิจกรรม และ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว มีสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่ ตัดต่อ ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำเพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รายละเอียด กิจกรรมทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. รูปแบบการนำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจารส่อเสียด หรือ หมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ และไม่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 5. คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน Viral Clip รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองอันดับที่ 1 สำหรับรางวัล Popular Vote ใช้ผลตัดสินจากยอด VIEW ผ่านทาง Youtube Chanal “Kom Krab Kod”www.youtube.com/channel/UCkxNNZSKFDBNKXoc0avPZoQ โดย Viral Clip ที่ได้รับยอดเข้าชมจำนวนมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ

รางวัลการประกวด
เงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • ประเภทรูปถ่ายภาพนิ่ง รวม 3 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 8,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 2 เป็นเงิน 3,000 บาท
 • ประเภท Viral Clip ความยาวไม่เกิน 2 นาที รวม 3 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote เป็นเงิน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • กองประสานงาน โครงการประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip ก้ม กราบ กอด
 • โทร.0909693421 และ 0991122444
 • www.facebook.com/Komkrabkod
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
61,000 Baht
หมดเขต: 
04 มิ.ย. 2019 09:00 to 29 มิ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.