^ Back to Top

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าผ้าใบแฟชั่นยี่ห้อ บาโอจิ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์บาโอจิ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • อาชีวะศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่จำกัดจำนวน

แนวคิดสำหรับการออกแบบ
“รองเท้าผ้าใบสำหรับคนรุ่นใหม่”

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบโดยยึดถึงศีลธรรมอันดี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกวางลงบนโมเดลรองเท้าผ้าใบเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด ส่งประกวด หรือ รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับไว้พิจารณา และไม่รับผิดชอบต่อกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่น หน่วยงาน ใด ๆ หรือ ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง บริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลงานใด ๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ครอบคลุมถึงงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 • หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่ให้ผลงาน ใด ๆ ได้รับรางวัล ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เยาวชน วัยรุ่น
 • กลุ่มคนทำงาน
 • กลุ่มร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

ราคาสินค้าต่อหน่วย
800 – 1,200 บาท

การสมัคร และ การจัดส่งผลงาน

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.baoji-shop.com
 • ในการส่งไฟล์ผลงาน ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg
 • โดยผู้ที่ส่งผลงานต้องบรรยายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบพอสังเขป มาพร้อมกับโลโก้ที่ออกแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาสามารถส่งผลงานได้ที่อีเมล webmaster@rongthai.co.th

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

 • สามารถสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ 25  คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • ความสวยงาม 25 คะแนน
 • การนำไปใช้ได้จริง 25 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร และ ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ขยายเวลาถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
 • ประชุมผลการตัดสิน วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทาง
  • เว็บไซต์ www.baoji-shop.com
  • Facebook Fanpage : www.facebook.com/baojifanpage
 • มอบรางวัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์บาโอจิมูลค่า 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ผลิตภัณฑ์บาโอจิ มูลค่า 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลเข้าร่วมประกวด คูปองส่วนลด 50% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์บาโอจิ (เฉพาะสั่งซื้อสินค้าราคาปกติผ่าน Official Website)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-889-9999 ต่อ 341 (ในเวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอนุรักษ์ สำรองทรัพย์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
หมดเขต: 
30 พ.ค. 2019 09:00 to 20 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.