^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”

ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นการประกวดประเภททีม สมาชิกในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 – 5 คน
 2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • ประเภทอุดมศึกษา ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ โดยสมาชิกในแต่ละทีม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

กติกาการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชน…เรื่องรอบตัว”  (“Human Rights are All Around”) โดยมีรูปแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนในลักษณะหนึ่งใด เช่น ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น เรื่องเล่า  เป็นต้น
 2. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
 3. รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ และหากเนื้อหาของคลิปผลงานมีการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาเฉพาะ เช่น ภาษามือ ให้ใส่คำบรรยายภาษาไทย (subtitle) เพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 5. ด้านท้ายของคลิปผลงานจะต้องระบุชื่อทีม ชื่อ-สกุลของสมาชิกในทีม ตามด้วยโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ได้ที่http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/shortclipcontest2019.aspx
 6. ไฟล์คลิปผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล AVI, MOV หรือ MP4 แบบ Full HD Wide Screen ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
 7. ผู้สมัครสามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2562 ขยายเวลาเป็น 31 กรกฎาคม 2562

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. เนื้อหา - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด เนื้อหามีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ดี
 2. ความคิดสร้างสรรค์ - มีการลำดับเรื่องราวที่ดึงดูดน่าสนใจ มีเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
 3. การผลิต - คุณภาพการผลิตของภาพ เสียง และการตัดต่อ

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ  70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
  โทร. 0-2141-3919 (วสี), 0-2141-3918 (รัตนากร), 0-2141-3921 (ณัฐพงษ์)
  ในวันและเวลาราชการ
 • หรือ อีเมล saranitade.nhrc@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวสี ภูเต็มเกียรติ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
23 พ.ค. 2019 09:00 to 31 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.