^ Back to Top

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง" ในโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การประกวด

 1. ส่ง Teaser ความยาว 30 วินาที และ ส่งผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมTitle และ End Credit แล้ว
 2. ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของภาพยนตร์
 3. สมาชิกทุกคนในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยม และ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน และใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็น  นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการฯเท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการกล่าวพาดพิง ให้ร้าย ลบหลู่ดูหมิ่น สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาล รวมถึงบุคคลมีชื่อเสียง หากมีการทำผิดทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 7. วีดีโอคลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าทีมประกวด และทางโครงการฯ โดยทางโครงการฯ สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ต้องเข้าอบรม “หัวกะทิ” และ “ส่งทีมมาร่วมงานประกาศรางวัล” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยทีมที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 - 6 คน ต้องส่งสมาชิกมาร่วมงานอย่างน้อย 3 คน
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 10.  ทางคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลา หรือรายละเอียดการประกวด รวมถึงรายชื่อกรรมการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2562 ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับทุกทีม (จำนวน 20 ทีมที่ได้รับคัดเลือก)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ภาพยนต์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 70,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลสร้างสรรค์ 3 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • พล็อตเรื่องดี
  • บทภาพยนต์ดี
  • มุมกล้องดี

กิจกรรม Workshop
ขอเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟรี - วันที่ 1 มิถุนายน  2562 ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี พบกับวิทยากรรับเชิญชื่อดัง อาทิเช่น

 • นนทรีย์ นิมิบุตร : นักเขียนบท ผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
 • วิชัย มาตกุลร : Creative Director แซลม่อน เฮ้าส์ นักคิด นักสร้างสรรค์ Viral Clip ระดับต้นๆ ของเมืองไทย
 • ศุ บุญเลี้ยงร : ศิลปิน นักคิด นักเขียน

ติดต่อสอบถามรายและสำรองที่นั่ง

 • Call Center : 0967585009
 • Facebook Fanpage : Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3
 • LINE : amuseandamaze

File attachments: 
หมดเขต: 
17 พ.ค. 2019 09:00 to 30 พ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.