^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019) หัวข้อ “Surreal Hospitality : เปิดประสบการณ์เหนือจริงงานนวัตศิลป์ไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประชาชนทั่วไป (นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ)
 2. ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นกลุ่ม
 3. เลือกประเภทกลุ่มงานเพื่อออกแบบ กลุ่มงานหนึ่ง หรือผสมกลุ่มงาน ใน 9 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ/เครื่องผ้า เครื่องรัก เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน หรือนอกเหนือจากนี้ ให้ระบุให้ชัดเจน
 4. สัญชาติไทย

ลักษณะของผลงาน
แนวคิดและแบบร่างผลงาน วาดด้วยมือ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการใช้งาน หรือการตกแต่ง (Decoration, Fashion, Lifestyle Products, Jewelry, Textiles, Art Piece, Innovation ฯลฯ) จัดวางผลงานในรูปแบบ การนำเสนอ (Presentation) /ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เพื่อให้งานมีความ น่าสนใจ หรือแสดงออกในเชิงแนวคิด ในพื้นที่ขนาดประมาณ 2x2x3เมตร (กxยxส)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

 1. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดที่ไหนมาก่อน
 2. แนวความคิดในการตอบโจทย์หัวข้อการประกวด (แนวคิด/การถ่ายทอดเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ภูมิปัญญา ที่มี Concept เหมาะสมกับการประกวด)
 3. ความคิดสร้างสรรค์ (การนำเสนอความสร้างสรรค์ด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการจัดทำผลงาน)
 4. ความสวยงาม (รูปแบบที่มีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการออกแบบหรือความงาม ทางศิลปะ)
 5. ความโดดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไป
 6. คุณภาพของผลงาน (ความปราณีต ความเรียบร้อย การใช้วัสดุที่เหมาะสม)
 7. อรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (ผลงานสามารถนำมาใช้งานได้จริง ไม่จำกัดการนำเสนอ การใช้งาน)
 8. ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ (สามารถนำมาพัฒนาให้แข่งขันใน เชิงธุรกิจได้)
 9. ประสบการณ์ในการทำงานออกแบบหรือผลิตผลงานหัตถกรรม (ประสบการณ์/รางวัลหรือมาตรฐานที่เคยได้รับ)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ระยะเวลารับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sacict.or.th และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • Email: icaproject2019@gmail.com หรือ http://dreamworkadv.com/innovative.php
  • ทางไปรษณีย์:
   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
   เลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
   จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
   วงเล็บมุมซอง (สมัคร ICA 2019)

รางวัลการประกวด

 • เงินสนับสนุน
  สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง จำนวน 15 ราย/กลุ่ม จะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้าย ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการติดตั้งผลงานและนำเสนอผลงาน ต่อหน้าคณะกรรมการในงาน “Craft Trend Show 2019” เดือนมิถุนายน 2562)
 • เงินรางวัล
  จะได้รับเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล และผู้ได้รางวัล จำนวน 1 ราย/กลุ่ม จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วยเงินสด จำนวน 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่ห์ รางวัลผู้ชนะเลิศ Innovative Craft Award 2019

ติดต่อสอบถาม
Call Center 1289 ต่อ 1373 และ 1375
โทร 064 239 3196, 094 226 4954

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนิรัชรา

File attachments: 
หมดเขต: 
10 เม.ย. 2019 10:00 to 30 เม.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.