^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที”

ประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที”

Sentel ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที” ชิงรางวัลเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัล Popular สำหรับยอดชมสูงสุดประจำสัปดาห์

กติกาการประกวด

 1. ถ่ายคลิป : อัพคลิปไลฟ์สไตล์ของคุณ ให้มีน้อง SENTEL และโลโก้ ปรากฏอยู่ในคลิป จะมียังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิค (ความยาวคลิปไม่เกิน 90 วินาที หรือ 1 นาที 30 วินาที)
 2. อัพโหลด : อัพโหลดคลิป ขนาดไม่เกิน 200 Mb (1280x720px หรือ 1920x1080 px) รูปแบบ .mp4
 3. ประกาศผล : ประกาศผลรางวัลเงินรางวัลในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และรางวัล Popular ประจำสัปดาห์ประกาศผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์และ 8 มีนาคม 2561 ทาง Facebook @Sentel.Shop

หัวข้อคลิปวีดีโอ
ถ่ายคลิปวีดีโอสไลฟ์สไตล์ของตัวเอง โดยในให้มีน้อง SENTEL และโลโก้ ปรากฏอยู่ในคลิป จะมียังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิค เช่น ภาพกราฟฟิคของน้องเซนเทลอยู่ในวีดีโอ (ความยาวคลิปไม่เกิน 90 วินาที หรือ 1 นาที 30 วินาที)

ความยาวของคลิปวิดีโอ
เนื้อหาของคลิปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ความยาวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที

รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ
วิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 resolution VDO ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 MB (1280x720 pxl. หรือ 1920x1080 pxl.)

วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 1. ลงทะเบียน
 2. อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอและระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอ
  • อัพโหลดผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ
  • ส่งมาที่ mkteam@buraphavat.com พร้อมระบุชื่อทีมและชื่อเรื่องของผลงาน

การให้คะแนน
ทางบริษัทฯ จะโพสของผู้เข้าร่วมประกวดทาง Sentel Youtube โดยผู้โหวตสามารถโหวตคลิปชื่นชอบโดยการเข้าเพิ่มยอดชมหรือ View ของคลิปนั้นๆ โดย 1 View มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน ที่จะเปิดให้เปิดโหวตนับยอดดู พร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562

 • Pupular Vote หรือ ยอดชมสูงสุดประจำสัปดาห์
  สัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ และสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562
 • รางวัลชนะเลิศ
  ตัดสินจากยอดชมหรือ View ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 และเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการ

เงื่อนไข
หลักเกณฑ์และกฏกติกาในการส่งคลิปวดีโอประกวด

 1. ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถส่งเป็นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 2. คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดจะปรากฏบน Sentel Youtube ตั้งแต่ที่มีการเริ่มประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น
 3. คลิปวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงมือถือกับไลฟ์สไตล์ (กิน, เกม, ถ่ายรูป, เที่ยว, เซลฟี่ ฯ) โดยกำหนดให้มีรูปน้อง Sentel และโลโก้ Sentel อยู่ในคลิป
 4. ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวีดีโอนั้นๆ ด้วยตัวเองหรือพร้อมกับทีมงาน ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่ง โดยสามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป
 5. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวดีดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ
 6. หากคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองได้ว่ารับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฏหมายในการถ่ายภาพนั้น
 7. Sentel มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวีดีโอ หรือไม่เผยแพร่คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฏหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 8. หากปรากฏว่าคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม Sentel มีอำนาจในการตัดสินให้คลิปวีดีโอนั้นเป็นโมฆะ
 9. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Sentel และ บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของคลิปวีดีโอ
 10. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบไฟล์คลิปวีดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ และไม่ตัดลิขสิทธิ์ภาพหรือเพลงใด หรือเครดิตใดๆให้แก่ Sentel
 11. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งคลิปวีดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทางลิ้งค์ (แบบลงทะเบียน google form)
 • เปิด Vote
  • สัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2562
  • สัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลรางวัลเงินรางวัลในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และรางวัล Popular ประจำสัปดาห์ประกาศผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์และ 8 มีนาคม 2561 ทาง Facebook @Sentel.Shop

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท) : ตัดสินคะแนนโดยคณะกรรมการจาก Sentel และยอดดู ดังนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่น่าสนใจ 20%
  • เทคนิคที่ใช้นำเสนอทั้งการเล่าเรื่อง การตัดต่อ การลำดับภาพและเสียง 40%
  • ยอดดูจากผลโหวตทาง Youtube 40%
 • รางวัล Popular Vote : ตัดสินจากผู้ที่ได้รับผลโหวตจากทาง Youtube ผ่านยอดชมมากที่สุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popolar Vote สำหรับยอดชมหรือ View สูงสุดประจำสัปดาห์ จำนวน 2 รางวัล (สัปดาห์ละ 1 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Sentel.Shop

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wasana Thongsawang

File attachments: 
หมดเขต: 
23 ม.ค. 2019 10:00 to 13 ก.พ. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.