^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ BMF 2019 คอนเซ็ปต์ “Ride Identity”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ BMF 2019 คอนเซ็ปต์ “Ride Identity”

Bangkok Motorbike Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเ้ข้ร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน Bangkok Motorbike Festival 2019 ครั้งที่ 11 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride Identity” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติ

 • บุคคลที่มีความสนใจงานออกแบบ ไม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
 • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

กติกาการประกวด

 1. ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวตั้ง ขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.)
 2. โปสเตอร์ต้องสื่อสารตรงกับคอนเซ็ปต์ “Ride Identity” ของงาน Bangkok Motorbike Festival 2019
 3. ภายในโปสเตอร์ต้องมีองค์ประกอบหลักเหล่านี้ปรากฎอยู่บนโปสเตอร์
  • ยักษ์เขียว (Mascot ของงาน) โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบรูปยักษ์ได้ใหม่ได้ตามต้องการ)
  • โลโก้ของงาน Bangkok Motorbike Festival
  • คอนเซ็ปต์ของงาน “Ride Identity”
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน
 5. สามารถส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ AI หรือ ESP พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสกุล JPG และ PNG ความละเอียดอย่างต่ำ300 dpi และชื่อผลงาน คำอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด) ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ E-mail: thailandmotorbikefest@gmail.com
 6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำผลงานของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด รวมทั้งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 7. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival และอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานได้
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
 9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานวันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดสร้างสรรค์ และ ความสวยงาม
 2. ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบหลักในการออกแบบโปสเตอร์
 3. สามารถออกแบบได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดงานกำหนดไว้
 4. โปสเตอร์ที่ออกแบบต้องนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และลงในสื่ออื่นได้จริง

การจัดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานได้ที่ E-mail : thailandmotorbikefest@gmail.com
 2. บันทึกไฟล์งานลงในแผ่น CD, DVD และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
  บริษัท ไซเคิล คัลเจอร์ โชว์ จำกัด
  เลขที่ 37 ซอยพัฒนาการ 67 แขวงประเวศ
  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิในการจัดแสดงผลงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล - เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

***คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Bangkok Motorbike Festival
 • Tel. 02-320-0033
 • E-mail : thailandmotorbikefest@gmail.com
 • Line@ : @bkkmotorbikefest
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.ค. 2018 10:00 to 31 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.