^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์

ประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

ประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะนำมาใช้เป็นโปสเตอร์หลักในการประชาสัมพันธ์ตลอดงาน

หมดเขต: 
พ, 2022-05-25 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 (All day)

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

UNHCR ร่วมกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และท่ามหาราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition" ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโ

หมดเขต: 
อา, 2021-05-23 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

UNHCR ประจําประเทศไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 9 ของ UNHCR Thailand

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ปฏิทิน ปีใหม่ 2563"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ปฏิทิน ปีใหม่ 2563"

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ปฏิทิน ปีใหม่ 2563" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

ข้อกําหนดการส่งผลงาน

หมดเขต: 
พฤ, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-05 (All day)

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ

หมดเขต: 
พ, 2019-01-02 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ BMF 2019 คอนเซ็ปต์ “Ride Identity”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ BMF 2019 คอนเซ็ปต์ “Ride Identity”

Bangkok Motorbike Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเ้ข้ร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน Bangkok Motorbike Festival 2019 ครั้งที่ 11 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride Identity” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Cyber Security"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security

SCB ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2017-10-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบโปสเตอร์

Members Online

There are currently 0 users online.