^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition"

UNHCR ร่วมกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และท่ามหาราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 "Refugee Film Festival : Poster Design Competition" ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโปสเตอร์หลักของงานมีเพียง 1 ผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ของ UNHCR ประจำประเทศไทย

ธีมของโปสเตอร์

 • ภาพยนตร์
 • ผู้ลี้ภัย
 • ร่วมแรงร่วมใจทำอะไรก็สำเร็จ – พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ รวมถึงผู้ลี้ภัยเองด้วยที่ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในภาคสังคมที่มากขึ้น และความสามัคคีเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันทุกคน อย่างปลอดภัย รอบรู้ และแข็งแรง
 • สุขภาพ การศึกษา และกีฬา

ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์

 • 10th Refugee Film Festival
 • 19 – 20 มิถุนายน 2564

กติกาการส่งเข้าประกวด

 • การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ UNHCR)
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถออกแบบโปสเตอร์ตามธีมงานโดยใช้เทคนิคและโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อนำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทอล แนวตั้งขนาด 4:5 1080 x 1350 พิกเซล
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่คัดลอก และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดใดๆ มาก่อน
 • สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเนื่องจากความขัดแย้งและการประหัตประหาร เราเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่คือเด็กและผู้หญิง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลงานจึงจำกัดการพรรณนาภาพที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม

การส่งผลงาน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลจริง
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 • เขียนคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับผลงานที่ส่ง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
 • ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤษภาคม 2564 (ผลงานที่ได้รับหลังวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นโมฆะ)
 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ support.th@unhcr.org
 • ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ facebook.com/UNHCRThailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตีความและความชัดเจนของธีม
 • ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่สามารถสะท้อนความหมายของเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR Thailand ได้ตามความเหมาะสมก่อนประชาสัมพันธ์จริง

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโปสเตอร์หลักของงานมีเพียง 1 ผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ของ UNHCR ประจำประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 ในทุกช่องทางสื่อสารของ UNHCR ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดงานตามเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/unhcrthailand
 • E-mail: support.th@unhcr.org
 • LINE: @UNHCRThailand
File attachments: 
หมดเขต: 
12 พ.ค. 2021 09:00 to 23 พ.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.