^ Back to Top

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” ชิงเงินสนับสนุน เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ระดับการประกวด

 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมอยู่ในชีวิตประจำวัน
 2. ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการต่อยอดและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้มีความร่วมสมัย และตอบสนองความต้องการ ของตลาดปัจจุบัน โดยกำหนด 2 หัวข้อ ได้แก่ Craft Tools & Materials โครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานหัตถกรรม หรือวัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบทดแทน และ Craft & Community โครงการที่ผลักดัน หัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือ สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกผลิตผลงาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พร้อมมอบรางวัล วันที่ 15 สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้าย
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,000 บาท จำนวน 10 ราย
  • ระดับอุดมศึกษา 10,000 บาท จำนวน 20 ราย
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท
  • ระดับอุดมศึกษาในแต่ละหัวข้อจะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาท     

ขั้นตอนการสมัคร

 • สามารถสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ได้ที่ www.sacict.or.th
 • ผู้สมัครออนไลน์จะต้องส่งรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งผลงานประกวดเป็นเอกสารทั้งรูปแบบเล่มและดิจิทัลไฟล์
 • ส่งผลงาน
  • ส่งทางออนไลน์ได้ที่ craft.the.future2018@gmail.com
  • ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
   เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
   วงเล็บมุมซอง (#CrafttheFuture)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 1289 ต่อ 1351, 1383
 • www.sacict.or.th
 • เฟสบุ๊ก facebook.com/sacict
 • อินสตาแกรม sacict_official
หมดเขต: 
13 มิ.ย. 2018 10:00 to 30 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.