^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป

ลักษณะเนิ้อหา
มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของดีในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิด “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสำคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
 2. ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล จริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
 4. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน
 5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 8. ผู้ส่งผลงานจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งมาที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่อผลงาน และชื่อ-สกุล รายละเอียดในการติดต่อมาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
 9. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะนำไปแชร์ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมกด Like ให้คะแนน
 10. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการจะใช้คะแนนจากยอด Like ร้อยละ 40 และคะแนนจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ร้อยละ 60
 11. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
 13. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 14. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม​​ เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล
 • ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
  • รางวัลยอดเยี่ยม​​ เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ​​กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
 • ​​โทรศัพท์ 0 2141 6322 – 23 หรือ 0 2141 6327 - 28
 • www.facebook.com/prcdd
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
160,000 Baht
หมดเขต: 
20 ก.พ. 2018 10:00 to 25 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.