^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS" หัวข้อ "สิ่งที่ช่วยในการแปรงฟันหรือช่วยตรวจสอบความสะอาดของฟันให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี" ชิงเงินรางวัล และของที่ระลึกมูลค่ากว่า 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้นวัตกรรม โดยกำหนดต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชัน หรือแนวความคิด สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กที่มีฟันซี่แรกขึ้น -2 ปี
 2. สามารถนำนวัตกรรมที่ได้ทั้งต้นแบบสิ่งประดิษฐ์  แอปพลิเคชัน และแนวความคิด เพื่อการต่อยอด และเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อใช้ได้จริงในกลุ่มประชากรไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1  กลุ่มวิชาชีพทางทันตกรรม: นิสิต นักศึกษา และทันตบุคลากรทุกประเภท 
 • ประเภทที่ 2  กลุ่มทั่วไป: นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ลักษณะนวัตกรรมการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นแบบ (Prototype) แอปพลิเคชัน (Application) หรือ แนวความคิด (Concepts) สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก ในเด็กเล็กที่มีฟันซี่แรกขึ้น - 2 ปี ในแง่

 1. ตัวช่วยในการทำความสะอาดช่องปากในเด็กเล็ก และ/หรือ
 2. ตัวช่วยเช็คความสะอาด หลังทำความสะอาดช่องปาก

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน

 1. เป็นผลงานของท่านเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น
 2. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 3. ท่านสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ในกรณีที่ท่านส่งประกวดหลายชิ้นงานในประเภทเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านรับรางวัลใหญ่ที่สุด เพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ลิขสิทธิ์ของผลงาน เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาในการส่งผลงาน วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินผลการประกวดรอบแรก ธันวาคม 2560
 • นำเสนอผลงานในกลุ่ม Prototype, Application เพื่อรับการพิจารณารอบสุดท้าย
 • ประกาศผลรางวัล มกราคม 2561

วิธีการส่งผลงาน

 • ในส่วนของ Prototype และ Application ให้ส่งผลงานในรูปของแผ่น DVD โดยมี
  • ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์แสดงผลงาน วิธีการใช้งาน หากเป็นไปได้ ให้เสนอภาพแสดงการใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และผลการนำไปทดลองใช้เบื้องต้น
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้ แนวคิด แนวทางการใช้ผลงานของท่านอย่างครบถ้วน
  • รายละเอียดผู้ส่งผลงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร email ที่สะดวกในการติดต่อ
 • ในส่วนของ Concepts ให้ส่งผลงานในรูป CD โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้ แนวคิด แนวทางการใช้ผลงานของท่านอย่างครบถ้วน
  • แสดงภาพวาดหรือภาพจำลองสิ่งประดิษฐ์ หรือแอปพลิเคชัน พร้อมระบุกลไกการทำงานให้เห็นความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งาน
  • รายละเอียดผู้ส่งผลงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร email ที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งใบสมัครได้ที่

 • ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก (ประกวดนวัตกรรม)
  เลขที่ 114 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • Line: goodtoothkits
 • e-mail : goodtoothkits@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Line: goodtoothkits
 • Tel. 0955342755
 • e-mail : goodtoothkits@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
หมดเขต: 
08 ต.ค. 2017 10:00 to 30 พ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.