^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน"

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ เพื่อผลของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากสาเหตุการขับรถยนต์ที่ขาดจิตสำนึกที่ดี ประมาท ไม่ระมัดระวัง และยั่วยุอารมณ์ผู้อื่น จนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการทำร้ายร่างกายกัน ของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวิดีโอที่สื่อถึงคุณลักษณะด้านการรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาจากการขับขี่รถยนต์ที่ขาดจิตสำนึกที่ดี ในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน และบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป) หรืออยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตร และบัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีม

เกณฑ์การรับสมัคร
1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ตั้งแต่ 1 - 3 คน)
2. สมาชิกในแต่ละทีม ไม่สามารถเข้าร่วมในทีมอื่นได้ ไม่สามารถลดหรือเพิ่มสมาชิกภายในทีมได้ จนกว่าการประกวดจะเสร็จสิ้นลง
3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

ช่องทางการรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์การรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบวิธีการนำเสนอ และวิธีการถ่ายทำคลิปวิดีโอ
2. เนื้อหาและผลงาน ต้องไม่เคยส่งประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
3. เนื้อหาและผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากทำการละเมิดใดๆ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
5. คลิปวิดีโอรอบคัดเลือก มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที (ไม่ต้องมี Intro และ End Scene) และรอบ 20 ทีมสุดท้าย มีความยาวไม่เกิน 120 วินาที (รวม Intro 3 วินาทีและ End Scene 3 วินาที)
6. คลิปวิดีโอรอบ 20 ทีมสุดท้าย ผู้ส่งผลงานต้องใช้ Template ตามที่กำหนด ประกอบในคลิปวิดีโอการนำเสนอด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United
7. ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นตํ่า 720 x 480 พิกเซล (Pixel) ส่วนไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องจัดทำขนาดไฟล์ HD 720p : 1280 x 720 หรือ Full HD 1080p : 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)
8. สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ระหว่าง วันที่ 14 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาการประกวด
1. ลงทะเบียนเปิดรับสมัครผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive dd United ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
2. สัมมนาอธิบายหัวข้อการประกวด ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 14 กันยายน 2560
3. ปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด วันที่ 25 ตุลาคม 2560
4. ประกาศผล คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
5. Workshop 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
6. 20 ทีม ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่แก้ไข ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
7. จัดงานประกาศผล และการมอบรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลการประกวด รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • คลิปวิดีโอด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity)
  • รางวัล ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)
  • รางวัลได้รับความนิยมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิเศษ สำหรับทีมชนะเลิศ ด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity) ดังนี้
1. ผลงานที่ชนะเลิศ จะได้นำส่งเข้าประกวดในเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2018 (ADFEST 2018)
2. เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมโฆษณาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ADFEST 2018) รวมมูลค่า 100,000 บาท
หมายเหตุ

 • รางวัลพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 - 530-9300 ต่อ 15
 • เฟซบุคแฟนเพจ: Drive DD United

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chutida

หมดเขต: 
18 ก.ย. 2017 10:00 to 25 ต.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.