^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้ประกวดเป็นบุคคล หรือทีม 1-6 คน เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ส่งใบสมัครประกวดคลิปสั้น (Viral Video) พร้อมโครงเรื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330 ความยาวคลิป 1-3 นาที ได้ที่ goo.gl/forms/yQEV9rFB5sXaRpWD2
3. ผู้สมัครเข้าอบรมฟังบรรยายจาก สปสช พร้อมนำเสนอโครงเรื่อง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
4. จัดทำคลิปเพื่อส่งประกวด ความยาวคลิป 1-3 นาที (รวมเครดิต และจะต้องขึ้นชื่อโครงการ พร้อมโลโก้ สปสช. โลโก้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันที่สังกัด ในท้ายคลิป)
5. อัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น youtube.com ตั้งชื่อคลิปของท่าน พร้อมเขียน

  • ชื่อทีม
  • ชื่อผู้ผลิต
  • อีเมล์ผู้ผลิต
  • แนวคิดที่ต้องการสื่อความหมายในลิงค์ youtube

6. กรอกลงใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วน (ทางโครงการส่ง Link ใบสมัครไปให้)
7. ไม่จำกัดจำนวนคลิปต่อทีม
8. คลิปที่ได้รางวัลจะถูกอัพโหลดขึ้นที่ www.youtube.com/channel/UCeT15E16Dz9v9FTMJJhQ20Q
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดในทุกกรณี

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 น.
  • ประกาศผล วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:00 น. ทาง facebook group ประกวดคลิปสั้น สายด่วน สปสช. 1330 www.facebook.com/groups/1918976995016473/

เกณฑ์การพิจารณา
1. นำเสนอความรู้เรื่อง “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330" อย่างชัดเจน
2. เทคนิคการถ่ายทำและคุณภาพของภาพ
3. องค์ประกอบในการเร้าอารมณ์
4. รางวัล popular ดูจากยอด like มากที่สุดภายในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา เวลา 16:00 น. (หากมีความผิดปกติของยอด like จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมแข่งขันทันที)

ข้อห้ามและเงื่อนไข
1. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสอดเสียดบุคคล ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ
2. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก ตลอดจนไม่ขัดต่อประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม
3. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาของการทารุณกรรมสัตว์และรุกล้ำทำลายธรรมชาติ
4. ต้องไม่มีการนำเอาภาพ หรือเสียง ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในผลงาน ในการหาเพลงประกอบ แนะนำให้ใช้คำว่า “copyrights free” หรือ “none copyrights” ในการ search ในกรณีที่โดนฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตคลิปจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สปสช.

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 080-900-2526 เวลา 10:00 – 17:00 น.
  • ID line: oradol
  • facebook group ประกวดคลิปสั้น สายด่วน สปสช. 1330 : www.facebook.com/groups/1918976995016473/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Oradol Kaewprasert

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
14 มิ.ย. 2017 10:00 to 09 ก.ค. 2017 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.